Nieuws

Corona: ruimere vrijstelling BPM en MRB bij kort gebruik

13 augustus 2020

Stel dat een werkgever er achteraf achter komt dat hij te veel loon heeft uitbetaald? Heeft hij dan de mogelijkheid dit te corrigeren? Deze vraag stond eerder centraal in een procedure bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Volgens de rechter mag dit niet.

Meer lezen  →

Ook subsidie voor amateursportclubs vanwege corona

13 augustus 2020

Als u, als inwoner van Nederland, in een auto met een buitenlands kenteken in Nederland rijdt, moet u BPM betalen. Voor kort gebruik is een vrijstelling mogelijk, die normaliter maximaal één keer per 12 maanden kan worden aangevraagd. Vanwege corona is deze vrijstelling tot 1 oktober twee keer mogelijk. Dit meldt de Belastingdienst.

Meer lezen  →

Wat als een werkgever te veel loon uitbetaald bij ziekte?

13 augustus 2020

Stel dat een werkgever er achteraf achter komt dat hij te veel loon heeft uitbetaald? Heeft hij dan de mogelijkheid dit te corrigeren? Deze vraag stond eerder centraal in een procedure bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Volgens de rechter mag dit niet.

Meer lezen  →

Geen beschikking? Dan betaalt u geen invorderingsrente

13 augustus 2020

Als u een belastingaanslag niet op tijd betaalt, bent u invorderingsrente verschuldigd. Deze moet bij beschikking worden vastgesteld. Gebeurt dit niet, dan hoeft u de invorderingsrente niet te betalen, aldus rechtbank Noord-Nederland.

Meer lezen  →

Na vakantie in quarantaine: wie betaalt het loon door?

13 augustus 2020

Het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Gaat uw werknemer met vakantie naar een land met code geel? Wat betekent het dan als deze werknemer tijdens de vakantie ziek wordt of in quarantaine moet?

Meer lezen  →

Langer de tijd voor noodloket flexwerker

13 augustus 2020

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd tot en met zondag 26 juli. Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door corona krijgen daarmee twee weken langer de tijd om bij het UWV een aanvraag te doen voor financiële tegemoetkoming.

Meer lezen  →

Ook rentevergoeding Belastingdienst bij eigen fout

13 augustus 2020

Als u te veel belasting heeft betaald, krijgt u hierover volgens bepaalde richtlijnen rente vergoed. Dat geldt ook als de te veel betaalde belasting het gevolg is van een door uzelf gemaakte fout. Dit besliste de rechtbank Noord-Nederland onlangs.

Meer lezen  →

Einde bedrijf door pensioen of ziekte? Per 2021 compensatie transitievergoeding

13 augustus 2020

Staakt u uw bedrijf door pensionering of ziekte? Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 aanspraak maken op een compensatie van de transitievergoedingen voor uw werknemers. Het gaat hier om bedrijven met minder dan 25 werknemers.

Meer lezen  →

‘Hypotheekrente is geen alimentatie’ 

30 juli 2020

Bij een echtscheiding zijn goede afspraken met betrekking tot de kosten van de eigen woning en eventuele partneralimentatie fiscaal erg belangrijk. Onjuiste of geen afspraken hierover kunnen u zomaar duizenden euro’s aan aftrek kosten.

Meer lezen  →

Dga: maximaal lenen bij eigen bv kan tot 2023

30 juli 2020

Dga’s die meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen bv, gaan hierover belasting betalen. Vanwege de coronacrisis wordt deze zogenaamde dga-taks een jaar later ingevoerd dan eerder was gepland, namelijk per 2023.

Meer lezen  →

UBO-register vanaf 27 september openbaar

30 juli 2020

Het is de bedoeling dat het UBO-register dit jaar vanaf 27 september openbaar wordt. Dit maakten de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Hoekstra (Financiën) eerder aan de Tweede Kamer bekend.

Meer lezen  →

Heeft u wel recht op aftrek voor werkruimte?

30 juli 2020

Veel zzp’ers werken vanuit hun woning, maar kunnen daarvoor geen kosten aftrekken. Wanneer kan dat wel en wat nu als er ten onrechte toch kosten in aftrek op de winst zijn gebracht?

Meer lezen  →

Weg vrij voor een nieuw pensioenstelsel

30 juli 2020

De weg is vrij voor een nieuw pensioenstelsel nu het ledenparlement van de FNV afgelopen zaterdag 4 juli heeft ingestemd met het pensioenakkoord. Dat pensioenakkoord werd in juni 2020 overeengekomen door werkgevers, werknemers en het kabinet. Wat houdt het nieuwe pensioenstelsel in en wat betekent het voor uw bedrijf?

Meer lezen  →

Bewijs privékilometers? Ook achteraf opgestelde rittenstaat mag

30 juli 2020

Wie in een auto van de zaak rijdt, heeft met de bekende bijtelling te maken. Wilt u die bijtelling voorkomen, dan dient u jaarlijks niet meer dan 500 kilometer privé met de auto te rijden. Het bewijs hiervoor kunt u in beginsel ook leveren met een achteraf opgestelde rittenstaat, zo besliste het gerechtshof in Arnhem onlangs.

Meer lezen  →

Ondergrens accountantsverklaring NOW-regeling bekend 

8 juni 2020

Het ministerie van SZW heeft duidelijkheid verschaft over de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW, de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud. Er is besloten tot het hanteren van twee grenzen, waarbij de ene grens geldt voor de voorschotverlening en de andere grens geldt bij de definitieve vaststelling van de subsidie.

Meer lezen  →

Eenmanszaak naast bv: denk aan urenregistratie!

8 juni 2020

Het komt in het mkb regelmatig voor dat ondernemers zowel een eenmanszaak uitoefenen, als werkzaam zijn in hun eigen bv. Op die manier kan van verschillende fiscale voordelen geprofiteerd worden. Een urenregistratie is daarbij wel van groot belang.

Meer lezen  →

Vergoeding mondkapje onbelast

8 juni 2020

Werkgevers kunnen hun werknemers de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden. Dit meldt de Belastingdienst. De vrijstelling hangt samen met de verplichting om in het openbaar vervoer vanaf 1 juni een mondkapje te dragen.

Meer lezen  →

Loon niet uitbetaald? Werknemer mag re-integratie opschorten

8 juni 2020

Het is een arbeidsongeschikte werknemer toegestaan om, als de werkgever over een verstreken periode het loon niet heeft uitbetaald, de re-integratieverplichting op te schorten. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.

Meer lezen  →

Uitstel aanvragen naheffingsaanslag btw?

8 juni 2020

Veel ondernemers ontvangen binnenkort een naheffingsaanslag omzetbelasting. Als ze hiervoor uitstel van betaling willen hebben en het uitstel is nog niet aangevraagd, kunnen ze dit alsnog online doen.

Meer lezen  →

Extra aanpassingen in steunpakket 2.0

8 juni 2020

De inkt van het tweede noodpakket voor ondernemers is nog niet droog, of er zijn al weer wijzigingen. Zo is er een wijziging rond de ontslagboete, krijgen bedrijven meer compensatie voor vaste lasten en wordt het noodpakket voor een extra maand verlengd, namelijk tot en met september. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen die het kabinet voorstelt?

Meer lezen  →

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb vervangt TOGS-regeling

8 juni 2020

Mkb-bedrijven die extra getroffen worden door de coronacrisis, kunnen in het steunpakket 2.0 opnieuw een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten. 

Meer lezen  →

Tozo-regeling 2.0 krijgt partnertoets

8 juni 2020

Het kabinet blijft zelfstandig ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis ondersteunen via de Tozo-regeling. De regeling (2.0) heeft nu wel, in tegenstelling tot de Tozo 1.0 een partnertoets. 

Meer lezen  →

Btw-gevolgen voor annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen

15 mei 2020

Vrijwel iedere ondernemer wordt geraakt door de coronacrisis en kan te maken krijgen met klanten die hun financiële verplichtingen niet na kunnen komen. Wat zijn de btw-gevolgen van annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen?

Meer lezen  →

Aanpassing NOW-regeling op vier punten

15 mei 2020

De NOW-regeling is op een aantal punten opnieuw aangepast. Het betreft aanpassingen in het buitenlandse rekeningnummer, openbaarmaking van gegevens, verduidelijking ten aanzien van de personeels-bv en melding loonkostensubsidie.

Meer lezen  →

Bestuurder aansprakelijk voor belastingschuld bv?

15 mei 2020

Hoewel een bv een onafhankelijke rechtspersoon is, kunt u als bestuurder toch aansprakelijk zijn voor belastingschulden van de bv. U kunt wel de risico’s beperken. Hoe oordeelde de Hoge Raad hierover?

Meer lezen  →

Hoge Raad: KIA bij samenwerkingsverband verdelen

15 mei 2020

Als een ondernemer in 2020 maximaal € 323.544 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft hij in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA). In een recent arrest heeft de Hoge Raad bepaald hoe deze KIA tussen de deelnemers van een samenwerkingsverband moet worden verdeeld.

Meer lezen  →

Nieuwe kredietregeling voor kleinere financieringen

15 mei 2020

Er komt een nieuwe kredietregeling – de regeling Klein Krediet Corona – voor ondernemers met een beperkte financieringsbehoefte. Dit hebben de bewindslieden van Economische Zaken en Klimaat eerder bekendgemaakt. Het betreft kredieten tussen de € 10.000 en € 50.000.

Meer lezen  →

Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling

15 mei 2020

Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan. Dit zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag 8 mei.....

Meer lezen  →

Meer tijd voor realisatie SDE+ wegens corona

15 mei 2020

Projecten waarvoor subsidie is verkregen volgens de SDE+-regeling, Stimulering Duurzame Energieproductie, mogen vanwege het coronavirus later worden afgerond. Onder voorwaarden kan de realisatietermijn voor projecten in 2020 worden verlengd met één jaar.

Meer lezen  →

Ook financiële steun voor sportvereniging vanwege corona

15 mei 2020

Ook sportverenigingen ondervinden inkomstenverlies vanwege het coronavirus. Daarom heeft het kabinet eerder besloten deze verenigingen met € 120 miljoen te ondersteunen.

Meer lezen  →

Leidt de WAB tot meer zzp’ers?

15 mei 2020

Er zijn signalen dat werknemers in bepaalde situaties gedwongen zouden worden om het werknemerschap te verruilen voor het zzp-schap. Dit als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans, WAB. Hierover heeft de minister van SZW inmiddels Kamervragen beantwoord.

Meer lezen  →

Contante giften vanaf 2021 niet langer aftrekbaar

15 mei 2020

Als de plannen doorgaan, zijn vanaf 2021 giften in contanten niet langer fiscaal aftrekbaar. Deze aftrekbeperking geldt voor particulieren en bedrijven. Zij zullen een gift dus bijvoorbeeld per bank moeten overmaken als ze nog recht op aftrek willen hebben.

Meer lezen  →

Kunt u een arbeidscontract beëindigen bij de NOW?

20 april 2020

Kunt u een arbeidscontract met een werknemer beëindigen als u een beroep doet op de tijdelijke maatregel voor tegemoetkoming in de loonkosten (NOW-regeling)? Wat mag wel en wat mag niet?

Meer lezen  →

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2020

20 april 2020

Voor familiebedrijven is continuïteit een van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast spelen fiscale en juridische aspecten een grote rol. De Belastingdienst kijkt bij de overdracht namelijk kritisch mee. Het bedrijf is er voor bestaanszekerheid van de huidige generatie, de volgende generatie en liefst nog vele generaties daarna. Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie?

Meer lezen  →

Advieswijzer Personeel inlenen in 2020

20 april 2020

Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte of seizoenswerk? Zorg dan dat u voldoet aan alle regelgeving. Anders loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw. Waar moet u op letten en wat moet u regelen?

Meer lezen  →

TOGS-regeling beschikbaar voor meer beroepen en bedrijven

20 april 2020

Het kabinet stelt de TOGS-regeling (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) open voor meer bedrijven en beroepen. De TOGS-regeling voorziet in een eenmalige uitkering van € 4.000 aan ondernemers die specifiek door de maatregelen inzake het coronavirus worden getroffen.

Meer lezen  →

Coronasteun ook voor de dga?

20 april 2020

Het kabinet komt door het coronavirus getroffen bedrijven met talloze maatregelen tegemoet in de kosten. Welke zijn ook op de dga van toepassing?

Meer lezen  →

Verhoging aftrek verblijfkosten eigen rijders

20 april 2020

Ondernemers in de transportsector die zelf meerdaagse internationale ritten maken, mogen hiervoor een vast bedrag aan verblijfkosten aftrekken. Het bedrag voor 2020 is verhoogd naar € 38,50 per dag.

Meer lezen  →

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2020

20 april 2020

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv.

Meer lezen  →

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

20 april 2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd.

Meer lezen  →

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

20 april 2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

Meer lezen  →

Akkoord over huuropschorting winkeliers

20 april 2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt.

Meer lezen  →

Tijdelijke bijstand zzp’er? Doe de Tozo-check!

9 april 2020

Bent u als ondernemer of zzp’er sterk in inkomen achteruitgegaan door het coronavirus, dan heeft u wellicht recht op een tegemoetkoming via de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Of u hier recht op heeft, kunt u makkelijk te weten komen via de Tozo-check.

Meer lezen  →

Gehuwd maar beiden eigen huis? Eén keer hypotheekrenteaftrek

9 april 2020

Gehuwde stellen kunnen voor slechts één woning de aftrek van hypotheekrente claimen. Ook indien de echtelieden niet samenwonen en ieder hun eigen woning hebben. Zij zijn namelijk volgens de wet automatisch elkaars fiscale partner.

Meer lezen  →

Thuiswerken, wat mag u belastingvrij vergoeden?

9 april 2020

Door het coronavirus werkt uw personeel waar mogelijk vanuit huis. Daar zijn kosten aan verbonden, dus is het de vraag of en in hoeverre u daar een onbelaste vergoeding voor kunt geven.

Meer lezen  →

Versoepeling belastinguitstel en uitstel voor meer belastingen

9 april 2020

Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Het kabinet heeft daarom besloten ruimhartiger uitstel van betalen van belastingen te verlenen dan tot nu toe het geval was.

Meer lezen  →

Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?

9 april 2020

Het kan zijn dat er voor werknemers in hun eigen functie als gevolg van de coronacrisis minder werk is. Hoe kunt u daarmee omgaan of anders gezegd: mag u uw werknemers vragen tijdelijk ander werk te doen als u een tegemoetkoming......

Meer lezen  →

Aanvraagloket voor de NOW is open

9 april 2020

Het aanvraagloket voor de NOW (tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten) is open. De regeling is er voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. U kunt de regeling aanvragen tot en met 31 mei 2020. Er wordt een enorme drukte verwacht.

Meer lezen  →

Ook financiële hulp zorgverleners door corona

9 april 2020

Zorgverzekeraars schieten zorgverleners financieel te hulp vanwege een teruglopende omzet als gevolg van het coronavirus. De hulp gaat met terugwerkende kracht in tot 1 maart jongstleden en wordt uitbetaald vanaf mei. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Meer lezen  →

Aanvragen NOW: welk loon telt mee?

9 april 2020

De NOW, waarbij ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen krijgen bij minstens 20% omzetverlies, kan per maandag 6 april (tot en met 31 mei 2020) worden aangevraagd. De regeling draait om omzet en loonsom. Wat wordt voor de NOW verstaan onder de loonsom?

Meer lezen  →

Geen tegemoetkoming 4000 euro door onjuiste SBI-code?

9 april 2020

Ondernemers die door het coronavirus zijn getroffen, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een gift van € 4.000, de zogeheten TOGS-regeling. De getroffen branches zijn geselecteerd op basis van hun SBI-code. Maar wat als deze code niet klopt?

Meer lezen  →

Schuld dga bij bv aangemerkt als winstuitdeling

26 maart 2020

Dat het aangaan van een schuld bij de bv ook nu al niet zonder gevaren is, bleek onlangs in een zaak voor de rechtbank in Den Haag. Een dga stond inmiddels voor bijna € 1,3 miljoen in het krijt bij zijn bv. 

Meer lezen  →

Geen derdenverklaring bij uitstel belastingbetaling door corona

26 maart 2020

Om mogelijke financiële problemen van ondernemers vanwege het coronavirus nog verder te beperken, zijn er extra mogelijkheden tot uitstel van belastingbetaling.

Meer lezen  →

Kan ik al tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) aanvragen?

26 maart 2020

De regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) die het kabinet dinsdag 17 maart heeft bekendgemaakt vervangt de regeling voor werktijdverkorting (WTV) per direct. 

Meer lezen  →

Corona: recht op kortdurend zorgverlof?

26 maart 2020

Stel, iemand uit de sociale omgeving van uw werknemer blijkt besmet te zijn met het coronavirus, waardoor uw werknemer thuis moet blijven. In die situatie.....

Meer lezen  →

Corona: kan ik mijn werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen?

26 maart 2020

Nee, dat kunt u als hoofdregel niet. Uw werknemer bepaalt wanneer hij vakantie wenst op te nemen. U als werkgever dient binnen 14 dagen op een schriftelijk verzoek van de werknemer.......

Meer lezen  →

Bedrijven krijgen extra ondersteuning vanwege coronavirus

20 maart 2020

Het coronavirus berokkent bedrijven en ondernemers een behoorlijke economische schade. Daarom heeft het kabinet een tweede pakket aan ondersteunende maatregelen bekend gemaakt.

Meer lezen  →

Wijzigingen premiedifferentiatie WW

20 maart 2020

U krijgt tot 1 juli 2020 in plaats van 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Ook komt er geen herziening van de WW-premie voor werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt. Dat heeft het kabinet besloten naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom corona.

Meer lezen  →

Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling verhoogd

20 maart 2020

De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen, lopen ze hierbij minder risico en hebben bedrijven....

Meer lezen  →

Advieswijzer Estate planning 2020

12 maart 2020

Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Bijvoorbeeld voor studiekosten, de koop van een woning of bij het verlies van een baan? Uw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken! Laat u inspireren door deze advieswijzer.

Meer lezen  →

Akkoord over verplichte AOV voor zzp’er

12 maart 2020

Organisaties van werkgevers en werknemers hebben een akkoord bereikt over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers.

Meer lezen  →

Invoering UBO-register laat nog langer op zich wachten

12 maart 2020

De invoering van het zogenaamde UBO-register laat opnieuw nog enige tijd op zich wachten. Dit is het gevolg van de vertraging die is ontstaan bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

Meer lezen  →

Fiscale voordelen elektrische auto tot 2025

12 maart 2020

Het gebruik en de aankoop van de elektrische auto wordt ook de komende jaren nog gestimuleerd, zo blijkt uit een recent overzicht van de staatssecretaris van Financiën. 

Meer lezen  →

Aandachtspunten fiscale fietsregeling per 2020

24 Februari 2020

Heeft u personeel die op de fiets naar het werk komt? Dan kunt u sinds 1 januari van dit jaar gebruik maken van de nieuwe fietsregeling...

Meer lezen  →

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Neem contact met ons op!

0183 632 788 → afspraak maken

Voor ondernemers,
van start tot finish.

Contact

Van Rooijen Accountants
Appeldijk 35
4201 AE Gorinchem

tel. 0183 632 788

Stuur een e-mail  →

© Van Rooijen Accountants  | Disclaimer  | Privacyverklaring  | Cookieverklaring  | Wijzig uw cookievoorkeuren