Nieuws

Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst

21 april 2022

Vanaf 1 augustus 2022 geldt een aantal nieuwe rechten en opzegverboden voor arbeidsovereenkomsten. De Nederlandse wetgeving moet uiterlijk op die datum voldoen aan een Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Meer lezen  →

Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling

21 april 2022

Als een btw-verleggingsregeling van toepassing is, mag uw leverancier of opdrachtnemer geen btw op de factuur vermelden. Gebeurt dit wel, dan kunt u deze ten onrechte vermelde btw niet in aftrek brengen. Controleer daarom altijd goed of de btw op uw inkomende facturen terecht is.

Meer lezen  →

Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon

21 april 2022

De uitkering voor betaald ouderschapsverlof wordt verhoogd naar 70 procent van het dagloon. Oorspronkelijk was in de Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022 een uitkering voor betaald ouderschapsverlof van 50 procent van het dagloon opgenomen. 

Meer lezen  →

Internetabonnement vrijgesteld met eigen bijdrage werknemer 

31 mei 2021

Vergoedt u als werkgever de kosten van een noodzakelijk internetabonnement aan uw werknemer? De Belastingdienst maakte bekend dat dan die vergoeding ook onbelast is als uw werknemer een eigen bijdrage betaalt. Eerder dacht de Belastingdienst hier nog anders over. 

Meer lezen  →

Per 2022: gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

31 mei 2021

Het ouderschapsverlof is nu in de meeste gevallen nog onbetaald. Maar dat gaat wijzigen. Werknemers krijgen per 2 augustus 2022 recht op negen weken gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof zoals het nu is, bedraagt 26 keer de overeengekomen arbeidsduur per week en is meestal onbetaald. 

Meer lezen  →

Minder belasting betalen bij zorg kind na echtscheiding?

31 mei 2021

Ouders die na een echtscheiding de zorg voor een of meer kinderen jonger dan 12 jaar verdelen en daarnaast werken, kunnen beiden recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Er wordt dan al snel gesproken over co-ouderschap. 

Meer lezen  →

Vraag vóór 1 juli 2021 btw zonnepanelen terug

31 mei 2021

Heeft u als particulier in 2020 zonnepanelen aangeschaft en de btw nog niet teruggevraagd? Dan moet u vóór 1 juli 2021 in actie komen. Doet u dat niet, dan loopt u het risico de btw niet meer terug te krijgen van de Belastingdienst.

Meer lezen  →

Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid

31 mei 2021

Als u personeel inhuurt van een derde, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de premies en belastingen die deze derde moet afdragen. Daarom is het van belang maatregelen te nemen om deze zogenaamde inlenersaansprakelijkheid te voorkomen, zo bleek onlangs nog voor de rechtbank in Arnhem.

Meer lezen  →

Nieuwe aanvraagronde NOW 6 mei van start

31 mei 2021

Werkgevers met een omzetverlies van minstens 20% kunnen vanaf 6 mei bij het UWV een aanvraag indienen voor nieuwe NOW-steun (vijfde aanvraagperiode NOW). Deze steun heeft betrekking op een periode van drie maanden, van april tot en met juni. 

Meer lezen  →

Nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen

8 april 2021

Vanaf 1 juli dit jaar gaat de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce gelden en komen er nieuwe regels voor de btw. Een van de regels die verandert, is de heffing van btw op afstandsverkopen. 

Meer lezen  →

Belastingheffing bij partner van ondernemer met Tozo

8 april 2021

Ondernemers die in 2020 een Tozo-uitkering ontvingen en een partner hebben, kunnen bij de aangifte over 2020 geconfronteerd worden met een belastingheffing bij die partner. Dit is het gevolg van het feit dat de Tozo voor 50% aan die partner wordt toegerekend. De ‘schade’ kan in de honderden euro’s lopen.

Meer lezen  →

Eerste vaststellingen TVL Q4 2020 naar ondernemers

8 april 2021

De eerste verzoeken ter vaststelling van het omzetverlies over het vierde kwartaal (oktober t/m december) van 2020 zijn verstuurd naar ondernemers. Ondernemers ontvangen deze verzoeken per e-mail van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer lezen  →

Subsidie voor verplicht afgelaste evenementen

8 april 2021

Voor evenementen die tussen 1 juli en 31 december van dit jaar worden georganiseerd maar vanwege corona worden verboden, kunnen organisatoren een deel van de kosten vergoed krijgen. Dit schrijven de bewindslieden Keijzer (EZK) en Van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer.

Meer lezen  →

Subsidie voor specifieke coronabanen in zorg

8 april 2021

Er is een nieuwe subsidie beschikbaar voor zogenaamde ‘coronabanen’ in de zorg. Het kabinet hoopt door extra banen te creëren de druk op de reguliere zorg te verminderen.

Meer lezen  →

Aanvraag TVL Q1 2021 met 2 weken verlengd

8 april 2021

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021 langer aanvragen. De aanvraagperiode is met twee weken verlengd tot 18 mei 2021, 17.00 uur. Aanvragen moet via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

Meer lezen  →

'Lager gebruikelijk loon dan minimumloon ook mogelijk'

8 april 2021

Een dga moet jaarlijks een zogeheten ‘gebruikelijk loon’ uit uw bv opnemen. Dit moet in beginsel minstens € 47.000 bedragen, maar volgens de rechter is soms zelfs een gebruikelijk loon dat lager is dan het minimumloon ook mogelijk.

Meer lezen  →

Thuiswerken: wat is onbelast en wat niet?

8 april 2021

Vanwege corona werkt Nederland zoveel mogelijk thuis. Maar kunt u als werkgever uw personeel hiervoor ook een onbelaste vergoeding geven? En zo ja, onder welke voorwaarden?

Meer lezen  →

Onbelaste vaste reiskostenvergoeding thuiswerker verlengd tot 1 juli

8 april 2021

Werkgevers kunnen hun thuiswerkende werknemers een onbelaste vaste reiskostenvergoeding blijven doorbetalen, tot in ieder geval 1 juli 2021.

Meer lezen  →

Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie 2021

8 april 2021

Innovatie is het sleutelwoord voor de toekomst, want stilstand is achteruitgang. Niet voor niets stimuleert de overheid bedrijven die innoveren met allerlei stimulerings- en financieringsregelingen. Bent u benieuwd of innovatie ook voor uw onderneming loont?

Meer lezen  →

Vanaf 15 maart 2021 subsidie emissieloze bedrijfsauto

29 maart 2021

Ondernemers kunnen vanaf 15 maart 2021 een subsidie van maximaal € 5.000 krijgen voor een emissieloze bedrijfsauto. Het beschikbare budget van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) voor 2021 is € 22 miljoen.

Meer lezen  →

Eigenrisicodrager WGA of ZW? Let op deadline van 31 maart 

29 maart 2021

Wilt u per 1 juli 2021 eigenrisicodrager worden voor de WGA of ZW? Of bent u al eigenrisicodrager en wilt u opzeggen? Dan moet u dat uiterlijk 31 maart aanvragen bij de Belastingdienst.

Meer lezen  →

Dreigt sluiting voor tienduizenden kantoorpanden? 

29 maart 2021

Vele tienduizenden kantoorpanden beschikken nog niet over het juiste energielabel. Daardoor dreigt sluiting voor deze panden per 1 januari 2023, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer lezen  →

Meer coronasteun via TONK 

29 maart 2021

Het kabinet trekt fors meer geld uit voor inkomensondersteuning via de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Oorspronkelijk was voor de regeling € 130 miljoen uitgetrokken, maar op 12 maart is bekendgemaakt dat dit verhoogd wordt naar € 260 miljoen. 

Meer lezen  →

TVL in tweede kwartaal naar 100%, TONK verruimd

29 maart 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt opnieuw verhoogd. Voor het tweede kwartaal van dit jaar, dus voor de maanden april tot en met juni, gaat een vergoeding gelden van 100% van de vaste lasten. 

Meer lezen  →

De fietsregeling en de investeringsaftrek

15 maart 2021

De nieuwe regeling voor de fiets de zaak maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. In deze bijdrage hebben we het over de vraag welke investeringsaftrek u voor een fiets van de zaak kunt krijgen.

Meer lezen  →

Maximale vergoeding TVL omhoog

15 maart 2021

De maximale vergoeding voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 voor door corona getroffen bedrijven ter compensatie van de vaste lasten, de TVL, gaat omhoog. Dit hebben de bewindsleden van het ministerie van EZK aan de Tweede Kamer laten weten.

Meer lezen  →

Niet de juiste SBI-code? Misschien toch TVL

15 maart 2021

Onder druk van de rechter heeft de staatssecretaris van EZK besloten om de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) toch te verstrekken aan drie ondernemers die niet aan de eisen inzake de SBI-code voldoen. Het is nog onduidelijk of ook andere ondernemers hiervan kunnen profiteren.

Meer lezen  →

Vraag op tijd subsidie SLIM aan

15 maart 2021

De stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) die in 2020 werd geïntroduceerd, geldt ook in 2021. Aangezien er zeer korte aanvraagperiodes gelden, is het voor organisaties van belang zich goed voor te bereiden.

Meer lezen  →

Onterecht ontslag vanwege wegnemen pak koekjes

15 maart 2021

Een 55-jarige productiemedewerker wordt betrapt op het wegnemen van een pak koekjes. Na onenigheid over de situatie wordt de medewerker op staande voet ontslagen. Ook de rechter kent het ontslag toe en legt een schadevergoeding op. De Hoge Raad oordeelt anders. Waarom?

Meer lezen  →

TONK-loketten per 1 maart open

15 maart 2021

Naar verwachting hebben gemeenten de lokketten waar de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) kan worden aangevraagd, per 1 maart geopend. Dat is wel per gemeente verschillend, bij sommige duurt het langer. De TONK kan tot 30 juni 2021 worden aangevraagd.

Meer lezen  →

Lagere WOZ-waarde bedrijfspanden vanwege corona?

15 maart 2021

De coronacrisis heeft flinke gevolgen voor burgers en bedrijven. Met name de horecasector is zwaar de klos door alle beperkende maatregelen. Maar heeft de crisis ook gevolgen voor de WOZ-waarde van bedrijfspanden?

Meer lezen  →

Let op deadline 14 maart voor NOW Q1!

15 maart 2021

Werkgevers met een omzetdaling vanwege corona kunnen nog tot en met 14 maart 2021 NOW aanvragen voor de maanden januari t/m maart. De gemiddelde omzetdaling over een periode van drie maanden moet minstens 20% zijn.

Meer lezen  →

Aanvraagperiode definitieve NOW-berekening verlengd

25 februari 2021

Werkgevers krijgen meer tijd om de definitieve aanvraag voor de NOW, de tegemoetkoming in de loonkosten, in te dienen. Voor het indienen van de aanvraag voor de definitieve vaststelling NOW 1.0 is de termijn verlengd naar 31 oktober 2021. Dit heeft minister Koolmees bekendgemaakt.

Meer lezen  →

Bijtelling eigen woning in 2021 verlaagd

22 februari 2021

De bijtelling vanwege de eigen woning, het eigenwoningforfait (EWF), is dit jaar voor het overgrote deel van de woningen verlaagd van 0,6% naar 0,5% van de WOZ-waarde. Dit komt neer op een verlaging van de bijtelling met bijna 7%.

Meer lezen  →

Gebruikelijk loon dga € 47.000

22 februari 2021

Het gebruikelijk loon dat een dga jaarlijks verplicht uit de bv dient op te nemen, is dit jaar verhoogd naar € 47.000. Het gebruikelijk loon dient te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 47.000. 

Meer lezen  →

Vergoeding en belastingvrije coronatest en vaccin

22 februari 2021

Werkgevers kunnen hun personeel belastingvrij laten testen op corona en kunnen onder voorwaarden een vergoeding krijgen voor in opdracht van het bedrijf uitgevoerde testen. Als personeel in aanmerking komt voor het coronavaccin, kunnen werkgevers ook de eventueel hiermee samenhangende kosten belastingvrij vergoeden.

Meer lezen  →

Vergeet eindheffing WKR niet in loonaangifte februari

22 februari 2021

De eindheffing voor de werkkostenregeling moet u dit jaar uiterlijk meenemen in het tweede aangiftetijdvak voor de loonheffing. Voor veel ondernemers zal dit de aangifte van februari zijn, die u in maart moet indienen en betalen.

Meer lezen  →

TVL aanvragen vanaf 15 februari

22 februari 2021

Werkgevers met een omzetverlies van minstens 30% kunnen sinds 15 februari 12.00 uur tot 30 april 17.00 uur via rvo.nl/tvl een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van hun vaste lasten (TVL), zoals huurkosten. De aanvraagprocedure van de TVL voor bedrijven met meer dan 250 werknemers, start later.

Meer lezen  →

Vanaf 15 februari aanvraag NOW Q1 van start

22 februari 2021

Werkgevers die door de coronacrisis een omzetverlies boeken van minstens 20%, kunnen sinds 15 februari een tegemoetkoming in de loonkosten NOW aanvragen. De tegemoetkoming kan digitaal aangevraagd worden tot en met 14 maart 2021 via de site van het UWV.

Meer lezen  →

Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan

18 januari 2021

Vanwege de coronacrisis hebben ondernemers de mogelijkheid om uitstel van betaling van belastingschulden aan te vragen tot 1 april 2021. Uitstel is al sinds het begin van de coronacrisis in maart van 2020 mogelijk, reden waarom de mogelijkheden worden verruimd om een overzicht van deze schulden op te vragen.

Meer lezen  →

Geen mondkapje, geen loon

28 januari 2021

De vraag of een werkgever een werknemer kan verplichten een mondkapje te dragen, kwam aan de orde in een kort geding bij de rechtbank in Utrecht. Het ging om een werknemer die werkzaam was als chauffeur voor een banketbakkerij. 

Meer lezen  →

Zet de shredder maar vast klaar... 

18 januari 2021

We staan op de grens van weer een nieuw jaar, wat betekent dat u uw archief kunt opschonen. Let wel op dat u sommige stukken niet te vroeg door de shredder doet. Als ondernemer heeft u namelijk te maken met een fiscale bewaarplicht.

Meer lezen  →

Verliezen verrekenen? Wat verandert er per 1 januari 2022

18 januari 2021

Heeft of verwacht u verrekenbare verliezen in de vennootschapsbelasting? Bekijk dan tijdig de gevolgen van de gewijzigde verliesverrekeningsregels. De regels worden verruimd, maar ook beperkt.

Meer lezen  →

Nieuw jaar, nieuwe hogere schenkvrijstelling

18 januari 2021

Met een nieuw jaar is er ook weer een nieuwe schenkvrijstelling. Deze is vanwege corona extra met € 1000 verhoogd ten opzichte van vorig jaar.

Meer lezen  →

Meer investeringsvoordelen in 2021

18 januari 2021

Ondernemers die investeren, krijgen dit jaar meer investeringsaftrek. Dit komt door aanpassingen aan de inflatie en de verhoging van de energie-investeringsaftrek. Ook is er een nieuwe investeringsfaciliteit, de baangerelateerde investeringskorting (BIK).

Meer lezen  →

Rekening-courantschuld van invloed op pensioenuitkering?

18 januari 2021

Bent u een gepensioneerd dga en staat uw bv er niet goed voor? Dan heeft u wellicht de neiging af te zien van uw pensioen. Dat kan belastingheffing echter niet voorkomen, zo blijkt uit een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Meer lezen  →

Houd uw WOZ-beschikking weer goed in de gaten

18 januari 2021

Nog even en de nieuwe WOZ-beschikkingen vallen weer in de bus. Door de sterke waardestijging van woningen is het nog belangrijker om op te letten dat met waardedrukkende factoren voldoende rekening is gehouden.

Meer lezen  →

Fiscus controleert strenger op giften aan ANBI

18 januari 2021

Om fraude met giften aan ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) te voorkomen wordt vanaf dit jaar, 2021, de controle op deze giften strenger.

Meer lezen  →

Let op bij uw laatste btw-aangifte van 2020!

18 januari 2021

Nog even en u moet de laatste btw-aangifte van 2020 indienen. Daarbij is het opletten geblazen, want deze aangifte bevat een aantal specifieke punten. En deze kunnen u in een gunstig geval fiscaal voordeel opleveren.

Meer lezen  →

Advieswijzer Verlofregelingen 2021

18 januari 2021

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers vrij te geven voor de onder de Wet arbeid en zorg (Wazo) vallende verlofregelingen. Daarom is het van belang dat u daarvan op de hoogte bent. Welke regelingen zijn er en wat houden deze voor u en uw werknemers in?

Meer lezen  →

Top 10 wijzigingen 2021 voor de werkgever

18 januari 2021

Per 1 januari zijn er weer tal van wijzigingen doorgevoerd voor de werkgever en de dga, van de WKR tot coronagerelateerde regelingen. Welke tien wijzigingen springen in het oog?

Meer lezen  →

Fiets van de zaak: ter beschikking stellen, vergoeden of verstrekken?

18 januari 2021

Vanaf 2020 geldt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Het lage bijtellingspercentage van 7% maakt de fiets een aantrekkelijke voorwaarde. In dit artikel gaan we dieper in diverse mogelijkheden die u als werkgever hebt ten aanzien van het fietsgebruik. 

Meer lezen  →

Compensatieregeling transitievergoeding gedeeltelijk uitgesteld

9 november 2020

Het kabinet stelt de compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken van de werkgever uit. Transitievergoedingen bij pensionering of overlijden van de werkgever kunnen vanaf 1 januari 2021 wel aangevraagd worden.

Meer lezen  →

Opnieuw extra steun getroffen sectoren

9 november 2020

Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet extra steunmaatregelen voor bedrijven bekendgemaakt. De uitbreiding van de TVL springt hierbij het meest in het oog.

Meer lezen  →

Zakelijke auto wordt tijdelijk niet gebruikt, toch bijtelling?

9 november 2020

Als aan een werknemer of ondernemer een auto ter beschikking staat, is de bekende bijtelling van toepassing. Maar wat nu als de auto tijdelijk niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld wegens arbeidsongeschiktheid?

Meer lezen  →

Donatie aan lokale sportclub of goed doel?

9 november 2020

Wilt u als particulier een bepaald goed doel een financiële steun in de rug geven? Dan kunt u onder voorwaarden uw donatie fiscaal aftrekken. Waar moet uw gift dan aan voldoen?

Meer lezen  →

NL leert door: in november gratis online leren

9 november 2020

Het kabinet wil werknemers ondersteunen in hun kansen op nieuw werk. Later dit jaar is het daarom mogelijk gratis online scholingsactiviteiten te volgen. Ook is het straks weer mogelijk een ontwikkeltraject te volgen.

Meer lezen  →

Boete Arbowet met terugwerkende kracht verlaagd?

9 november 2020

Als u na een overtreding van de arbeidsomstandighedenwetgeving een bestuurlijke boete krijgt opgelegd door de Inspectie SZW en aansluitend adequate maatregelen neemt, dan kan de boete met terugwerkende kracht verlaagd worden met 12,5%. Dat is geregeld in een aanvulling op de Arbowet ingaande 13 oktober 2020.

Meer lezen  →

Definitieve uitbetaling NOW 2.0 vertraagd

9 november 2020

De definitieve vaststelling en uitbetaling van de loonsubsidie NOW 2.0 is vertraagd. Reden is dat het UWV diverse regelingen rond de coronacrisis moet uitvoeren en hierdoor overbelast is geraakt.

Meer lezen  →

Btw-gevolgen harde Brexit per 1 januari 2021

9 november 2020

De onderhandelingen omtrent de Brexit verlopen moeilijk, waardoor de kans op een harde Brexit, het uittreden van het Verenigd Koninkrijk zonder handelsakkoorden, steeds reëler lijkt te worden. Wat betekent een harde Brexit voor btw-ondernemers en op welke manier kunnen zij zich hierop voorbereiden?

Meer lezen  →

Subsidie bij overstap op schone bestelbus of vrachtwagen

9 november 2020

Gemeenten kunnen vanaf 2025 gebieden instellen waar op termijn alleen nog bestelbussen en vrachtwagens mogen rijden zonder uitlaatgassen. Om straks met een bestelbus of vrachtwagen in deze zogenaamde zero-emissiezones te kunnen rijden, komt er voor ondernemers een landelijke overgangsregeling. Daarbij hebben zij de mogelijkheid om met subsidie over te stappen op een uitstootvrije variant.

Meer lezen  →

Welke btw kunt u in uw werkruimte thuis aftrekken?

9 november 2020

Veel btw-ondernemers hebben een werkruimte in hun privéwoning waarin zij met btw-belaste activiteiten uitvoeren. Welke btw mogen zij wel, niet of slechts ten dele aftrekken? Denkt u bijvoorbeeld aan btw die drukt op het meubilair van de werkruimte, de energie- en schoonmaakkosten?

Meer lezen  →

Verliezen bv’s vanaf 2022 nog beperkt verrekenbaar

9 november 2020

De verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt vanaf 2022 drastisch beperkt. Dit heeft het kabinet op Prinsjesdag bekend gemaakt. Van de beperking worden met name grotere bedrijven de dupe.

Meer lezen  →

Advieswijzer Kantoor aan huis 2020

9 november 2020

Het lijkt aantrekkelijk: wonen en werken in één pand. Maar een kantoor aan huis is lang niet altijd ook fiscaal aantrekkelijk. Wanneer is uw werkplek ook voor de fiscus een werkruimte? Waar moeten u, uw bedrijf en uw werkruimte dan aan voldoen?

Meer lezen  →

Dit jaar nog belastingvrij schenken?

9 november 2020

Als u uw kinderen, kleinkinderen of iemand anders een schenking doet, moet hierover tot 40% belasting betaald worden. Door gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting, kunt u dit geheel of deels voorkomen. Wilt u dit jaar nog iets schenken, doe dat dan voor 1 januari 2021.

Meer lezen  →

Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021

9 november 2020

Per 1 januari 2021 bedraagt het brutominimumloon € 1.684,80 per maand, € 388,80 per week en € 77,76 per dag. Dit is slechts een verhoging van 0,29% ten opzichte van het brutominimumloon dat geldt sinds 1 juli van dit jaar. Het minimumloon wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast aan de cao-lonen.

Meer lezen  →

Nieuwe UWV-uitvoeringsregels ontslagprocedure en ontslag

5 november 2020

Wat zijn de regels voor het aanvragen van ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Waar moet u conform de UWV-richtlijnen op letten?

Meer lezen  →

Franse woning: al een schenking of niet?

5 november 2020

De wet bepaalt over welke bezittingen belasting moet worden betaald. Voor een erfenis kent de wet enkele uitzonderingen, waardoor je geen box 3 belasting hoeft te betalen. Wilt u hier gebruik van maken? Let dan goed op alle voorwaarden.

Meer lezen  →

Kabinet beperkt aftrek liquidatie- en stakingsverliezen

5 november 2020

Het kabinet wil de aftrek van liquidatie- en stakingsverliezen beperken. De beperking moet volgend jaar, 2021, ingaan. Dit staat in een wetsvoorstel dat met Prinsjesdag is gepresenteerd.

Meer lezen  →

Opzegtermijn valt ook onder transitievergoeding

5 november 2020

Wilt u afscheid nemen van een werknemer? Dan is het is van belang goed te kijken naar de van toepassing zijnde opzegtermijn in het arbeidscontract voor het berekenen van de transitievergoeding.

Meer lezen  →

Dga, hanteer zakelijke voorwaarden bij lening bij uw bv

5 november 2020

Als dga kunt u meestal vrij eenvoudig een lening bij uw bv afsluiten. Op deze manier stelt u belastingheffing uit. Maar denk wel aan de voorwaarden, anders loopt u forse financiële risico’s.

Meer lezen  →

Toetsing RI&E niet verplicht voor kleinere werkgever

5 november 2020

Kleinere werkgevers met maximaal 25 werknemers hoeven hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) niet te laten toetsen. Deze vrijstelling geldt alleen als u gebruikmaakt van een erkend RI&E-instrument voor uw branche. Grotere werkgevers moeten de RI&E altijd laten toetsen.

Meer lezen  →

Zelfstandigenaftrek tot 2036 extra afgebouwd

5 november 2020

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren sneller en forser afgebouwd dan al was aangekondigd. Als de belastingplannen van het kabinet doorgaan, is deze aftrekpost uiteindelijk in 2036 bijna € 4.000 lager.

Meer lezen  →

Verlaging winstbelasting 2021 met name voor het mkb

15 oktober 2020

De winstbelasting voor bv’s gaat volgend jaar verder omlaag, met name voor het mkb. Het grootbedrijf ziet de aangekondigde lastenverlichting daarmee goeddeels aan zijn neus voorbijgaan. Dit blijkt uit het Belastingplan 2021.

Meer lezen  →

Aanpassing box 3 ontziet kleine vermogens

15 oktober 2020

De belastingheffing over sparen en beleggen gaat vanaf volgend jaar degene met een klein vermogen meer ontzien. Dit gebeurt door het vrijgestelde vermogen te verhogen van € 30.846 naar € 50.000 en naar € 100.000 voor degene met een fiscaal partner. Dit staat in het Belastingplan 2021.

Meer lezen  →

Lage bijtelling zonnecelauto’s zonder maximum

15 oktober 2020

Voor elektrische auto’s geldt een lage bijtelling tot een maximum cataloguswaarde. Auto’s op waterstof kennen dit maximum niet. En vanaf volgend jaar geldt ook voor auto’s op zonnecellen geen maximum voor de cataloguswaarde. Dit staat in het Belastingplan 2021.

Meer lezen  →

Minder overdrachtsbelasting voor jonge starter

15 oktober 2020

Jonge starters op de woningmarkt betalen vanaf volgend jaar geen overdrachtsbelasting meer. Beleggers op de woningmarkt betalen daarentegen meer overdrachtsbelasting. Dit wetsvoorstel is met Prinsjesdag bekendgemaakt.

Meer lezen  →

Minder vrije ruimte WKR vanaf 2021

15 oktober 2020

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt per 2021 vanaf een loonsom boven de € 400.000 iets verlaagd. Met de verlaging wordt een verruiming van de vrijstelling voor scholingskosten gefinancierd. Voor de eerste € 400.000 zal de vrije ruimte in 2021 1,7% bedragen. Dit staat in het Belastingplan 2021.

Meer lezen  →

Bpm voortaan gebaseerd op inschrijving kentekenregister

15 oktober 2020

De belasting die bij aanschaf of import van een auto of motor moet worden betaald (bpm), wordt vanaf 1 juli 2021 of 1 januari 2022 gebaseerd op de inschrijving in het kentekenregister. De wetswijziging moet het verschil in behandeling met geïmporteerde auto’s wegnemen. Het voorstel staat in het Belastingplan 2021.

Meer lezen  →

Wat zijn de nieuwe plannen voor arbeids- en heffingskorting?

15 oktober 2020

Om de koopkracht te stimuleren en de inkomens te sturen, worden ook volgend jaar weer de schijven, kortingen en tarieven van box 1 aangepast. Dit staat in het Belastingplan 2021. Hoe komen de cijfers van box 1 er in 2021 uit te zien?

Meer lezen  →

Kabinet gaat investeringen aanjagen via BIK

15 oktober 2020

Het kabinet wil vanaf volgend jaar investeringen aanjagen door invoering van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Dit plan is op Prinsjesdag bekend gemaakt. Met de BIK is jaarlijks € 2 miljard gemoeid.

Meer lezen  →

Premies zorgverzekeringswet in 2021 flink omhoog

15 oktober 2020

De premies voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaan volgend jaar met 0,3%-punt omhoog. Dit blijkt uit de voorstellen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt.

Meer lezen  →

UBO-register vanaf 27 september open

15 oktober 2020

Het UBO-register is vanaf zondag 27 september te raadplegen. Het invoeren van het register hangt samen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het inschrijven in het UBO-register is verplicht.

Meer lezen  →

Speel in op hogere belasting over innovatiewinst

15 oktober 2020

Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met corona, hebben recht op een bonus. De bonus bedraagt € 1.000 in 2020 en € 500 in 2021. De bonus in 2021 is door het kabinet met Prinsjesdag bekendgemaakt.

Meer lezen  →

Scholingsvrijstelling ook voor ex-werknemer

15 oktober 2020

Het kabinet wil de bestaande scholingsvrijstelling verruimen. Mede in het licht van de huidige coronacrisis moet dit ervoor zorgen dat scholingskosten per 2021 ook onbelast kunnen worden vergoed voor ontslagen werknemers. Zo wil het kabinet (om)scholing toegankelijker maken.

Meer lezen  →

Versoepeling voor aflossing belastingschulden

15 oktober 2020

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen met de betaling van hun belasting, krijgen langer de tijd om deze schulden af te lossen. De termijn waarbinnen de belastingschulden terug moeten worden betaald, is verlengd van 24 naar 36 maanden.

Meer lezen  →

Vermogenstoets zzp’er voorlopig van tafel

15 oktober 2020

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het derde steunpakket voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Wel zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd, zoals het voorlopig schrappen van de vermogenstoets bij de Tozo 3.0, de steun voor zelfstandig ondernemers.

Meer lezen  →

NOW 3.0: wat zijn de voorwaarden?

15 oktober 2020

De voorwaarden voor de NOW 3.0 zijn bekendgemaakt. Hoe ziet de derde variant van deze steunmaatregel eruit?

Meer lezen  →

Ook zorgbonus in 2021

15 oktober 2020

Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met corona, hebben recht op een bonus. De bonus bedraagt € 1.000 in 2020 en € 500 in 2021. De bonus in 2021 is door het kabinet met Prinsjesdag bekendgemaakt.

Meer lezen  →

Aanvraag definitieve vaststelling NOW 1.0 vanaf 7 oktober

15 oktober 2020

Werkgevers die de tegemoetkoming NOW 1.0 hebben aangevraagd, kunnen vanaf 7 oktober de definitieve vaststelling aanvragen. Vanaf die datum is op de site van het UWV het benodigde aanvraagformulier beschikbaar. Het UWV heeft maximaal één jaar de tijd om hierover te beslissen.

Meer lezen  →

Kabinet verduidelijkt regels investeringsaftrek KIA

15 oktober 2020

Het kabinet heeft de regels rond de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA) verduidelijkt. De verduidelijking vloeit voort uit een arrest van de Hoge Raad, waardoor ondernemers met buitenvennootschappelijke investeringen soms meer KIA ontvingen dan oorspronkelijk bedoeld was. De verduidelijking is met Prinsjesdag bekendgemaakt.

Meer lezen  →

Aftrekposten in 2021 verder verlaagd

15 oktober 2020

Het percentage waarmee de meeste aftrekposten volgend jaar kunnen worden verrekend met het inkomen, daalt naar 43% tegen 46% nu. De vermindering van de aftrek gaat de komende jaren door, zodat de aftrek in 2023 is gemaximeerd op 37,05%.

Meer lezen  →

Verdere voorwaarden BIK bekend

15 oktober 2020

Het kabinet heeft de vormgeving van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) bekendgemaakt. De BIK is bedoeld om tijdens de huidige coronacrisis investeringen te stimuleren en geldt voor investeringen in de periode 1 oktober 2020 t/m 31 december 2022.

Meer lezen  →

Extra verlaging Aof-premie voor kleine werkgever in 2022 en 2023

15 oktober 2020

Kleine werkgevers ontvangen in 2022 en 2023 eenmalig een extra verlaging van hun Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds). De verlaging bedraagt in 2022 € 300 miljoen en in 2023 € 150 miljoen.

Meer lezen  →

Doorschuiven subsidieaanvraag elektrische auto stopt

15 oktober 2020

Het is binnenkort niet meer mogelijk een subsidieaanvraag voor een nieuwe elektrische auto door te schuiven naar volgend jaar. Koopt u na wijziging van de regeling in 2020 nog een nieuwe elektrische auto, dan krijgt u geen subsidie meer.

Meer lezen  →

Welke gegevens kan men in het UBO-register opvragen?

15 oktober 2020

Het UBO-register is sinds 27 september 2020 voor iedereen te raadplegen. Het UBO-register bevat informatie over de UBO's (ultimate beneficial owner) van een organisatie, ofwel de uiteindelijk belanghebbende. Welke gegevens kan men via het UBO-register opvragen en is dit voor iedereen gelijk?

Meer lezen  →

Nieuwe wet voor snellere oplossing schulden

15 oktober 2020

Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Met de nieuwe wet is een snellere oplossing mogelijk voor degenen die door een hoge schuldpositie in de problemen zijn gekomen.

Meer lezen  →

Vanaf 2021 vergoeding transitiekosten bij bijzonder einde onderneming

21 september 2020

Als u uw bedrijf gedwongen moet beëindigen vanwege bijvoorbeeld ziekte, kunt u onder voorwaarden vanaf 2021 gecompenseerd worden voor de te betalen transitievergoedingen. Wat is er geregeld en voor wie?

Meer lezen  →

Aftrek geringe beloning meewerkende partner toestaan?

21 september 2020

Als uw partner meewerkt in uw bedrijf, kunt u de hiervoor betaalde beloning aftrekken van de winst. Dit kan echter niet als de beloning minder is dan € 5.000 per jaar. De Advocaat-Generaal (A-G) van de Hoge Raad acht deze beperking echter ontoelaatbaar.

Meer lezen  →

NOW terugbetalen of niet? Check het online

21 september 2020

Heeft u als ondernemer in deze coronacrisis de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid, de NOW, aangevraagd? Dan kunt u zelf online checken of de ontvangen bedragen al dan niet juist zijn. U ontvangt de NOW namelijk eerst als voorschot en u ontvangt pas daarna een definitieve berekening.

Meer lezen  →

Onzakelijke lening komt dga duur te staan

21 september 2020

Als een dga aan zijn bv een lening verstrekt, is een eventueel verlies op de lening in beginsel bij de dga aftrekbaar. Voorwaarde is dan wel dat er sprake moet zijn van een zakelijke lening, anders vervalt de aftrek.

Meer lezen  →

Rechter niet akkoord met rekenrente pensioen lager dan 4%

21 september 2020

Bij de opbouw van pensioenverplichtingen moeten ondernemers de toekomstige pensioenschuld berekenen tegen een rente van 4%, ook als de werkelijke rente een stuk lager ligt. Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof Amsterdam.

Meer lezen  →

Vallen extra inkomsten uit loondienst onder winst zzp’er? 

21 september 2020

Veel zzp’ers hebben, naast hun reguliere werkzaamheden, een extra parttimebaan in loondienst. Soms vallen deze extra inkomsten onder de winst, de absorptietheorie. Wat houdt deze theorie in, wanneer kun je deze toepassen en wat is het voordeel?

Meer lezen  →

Check op aftrek lijfrente 2018

21 september 2020

De Belastingdienst heeft brieven verstuurd inzake de aftrek van lijfrentes over 2018. Een check wordt gevraagd, als van de bank of verzekeraar geen informatie is verkregen over gestorte premies of bedragen. In dat geval is de aftrek mogelijk onterecht en dient dit gecorrigeerd te worden.

Meer lezen  →

TVL ook aanvragen via intermediair

21 september 2020

Sinds 30 juni 2020 kunnen ondernemers in sectoren die specifiek door het coronavirus zijn getroffen, de TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, aanvragen. Vanaf 1 september 2020 kan deze aanvraag ook door een intermediair, zoals uw accountant, gedaan worden.

Meer lezen  →

Nieuwe rechtsvorm maakt maatschappelijk ondernemers beter herkenbaar

21 september 2020

Er komt een wet waardoor maatschappelijk actieve ondernemingen beter herkenbaar worden. Het is de bedoeling het wetsvoorstel nog vóór de volgende Kamerverkiezingen van maart 2021 voor advies bij de Raad van State in te dienen.

Meer lezen  →

Steunmaatregelen corona ook na 1 oktober voortgezet

21 september 2020

De steunmaatregelen voor bedrijven en organisaties die nadelige gevolgen ondervinden van de coronacrisis, worden ook na 1 oktober voortgezet. De maatregelen zouden tot ver in 2021 van kracht blijven, zij het in afgeslankte vorm. Wat verandert er mogelijk voor de NOW, de Tozo en TVL?

Meer lezen  →

Nieuwe bedragen LIV en jeugd-LIV

21 september 2020

Ook dit jaar kunt u als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor werknemers met een loon tot maximaal 125% van het wettelijk minimumloon WML. De bedragen voor deze tegemoetkoming, het lage inkomensvoordeel, LIV, zijn gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Ook het jeugd-LIV is aangepast.

Meer lezen  →

Steunpakket 3.0: de belangrijkste wijzigingen

21 september 2020

Het kabinet trekt opnieuw fors de knip voor een derde steunronde voor bedrijven vanwege de coronacrisis. De tegemoetkomingen worden tot 1 juli 2021 voortgezet, maar wel stapsgewijs aangescherpt. Wat zijn de nieuwe plannen?

Meer lezen  →

Wijziging btw-heffing afstandsverkopen in 2021

21 september 2020

De btw-heffing op afstandsverkopen, zoals verkopen via internet, gaat in 2021 voor EU-lidstaten veranderen. Vanaf dan moet altijd het btw-tarief berekend worden van het land waar de afnemer van de goederen woont. Het is nog niet duidelijk wanneer de wijziging in 2021 precies van kracht wordt.

Meer lezen  →

Geen plicht tot doorgeven juiste adres aan fiscus

21 september 2020

Er bestaat geen wettelijke plicht om de fiscus uw juiste adres door te geven. Tot deze conclusie komt de rechtbank Noord-Nederland in een onlangs gevoerde procedure.

Meer lezen  →

Compensatie transitievergoeding slapend dienstverband? Voor 1 oktober aanvragen

21 september 2020

U kunt tot 1 oktober 2020 compensatie aanvragen wanneer u transitievergoeding hebt betaald aan een werknemer wiens dienstverband is beëindigd na meer dan twee jaar ziekte. Dit geldt voor transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020 zijn uitbetaald.

Meer lezen  →

Wie betaalt de kosten van thuiswerken?

21 september 2020

Vanwege de coronacrisis werken nog steeds veel werknemers vanuit huis. Hoe zit het met de daaraan verbonden kosten? Wie betaalt die en mag u ze als werkgever belastingvrij vergoeden?

Meer lezen  →

Ook TVL voor recreatieve vliegsector

21 september 2020

De TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, is eerder opengesteld voor de recreatieve vliegsector. Deze sector bestaat onder meer uit ballonvaarders en instructeurs en verhuurders van sportvliegtuigjes en is toegevoegd aan de lijst met SBI-codes.

Meer lezen  →

NOW 1.0: wat heeft u nodig voor de eindafrekening?

21 september 2020

Aan welke eisen moet een onderneming voldoen als zij de eindafrekening voor de NOW 1.0 aanvraagt? Daar was nog onduidelijk over, maar Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft nu een protocol. Heeft u wel of niet een verklaring van bijvoorbeeld een accountant nodig?

Meer lezen  →

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2020

21 september 2020

Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger.

Meer lezen  →

Corona: ruimere vrijstelling BPM en MRB bij kort gebruik

13 augustus 2020

Stel dat een werkgever er achteraf achter komt dat hij te veel loon heeft uitbetaald? Heeft hij dan de mogelijkheid dit te corrigeren? Deze vraag stond eerder centraal in een procedure bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Volgens de rechter mag dit niet.

Meer lezen  →

Ook subsidie voor amateursportclubs vanwege corona

13 augustus 2020

Als u, als inwoner van Nederland, in een auto met een buitenlands kenteken in Nederland rijdt, moet u BPM betalen. Voor kort gebruik is een vrijstelling mogelijk, die normaliter maximaal één keer per 12 maanden kan worden aangevraagd. Vanwege corona is deze vrijstelling tot 1 oktober twee keer mogelijk. Dit meldt de Belastingdienst.

Meer lezen  →

Wat als een werkgever te veel loon uitbetaald bij ziekte?

13 augustus 2020

Stel dat een werkgever er achteraf achter komt dat hij te veel loon heeft uitbetaald? Heeft hij dan de mogelijkheid dit te corrigeren? Deze vraag stond eerder centraal in een procedure bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Volgens de rechter mag dit niet.

Meer lezen  →

Geen beschikking? Dan betaalt u geen invorderingsrente

13 augustus 2020

Als u een belastingaanslag niet op tijd betaalt, bent u invorderingsrente verschuldigd. Deze moet bij beschikking worden vastgesteld. Gebeurt dit niet, dan hoeft u de invorderingsrente niet te betalen, aldus rechtbank Noord-Nederland.

Meer lezen  →

Na vakantie in quarantaine: wie betaalt het loon door?

13 augustus 2020

Het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Gaat uw werknemer met vakantie naar een land met code geel? Wat betekent het dan als deze werknemer tijdens de vakantie ziek wordt of in quarantaine moet?

Meer lezen  →

Langer de tijd voor noodloket flexwerker

13 augustus 2020

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd tot en met zondag 26 juli. Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door corona krijgen daarmee twee weken langer de tijd om bij het UWV een aanvraag te doen voor financiële tegemoetkoming.

Meer lezen  →

Ook rentevergoeding Belastingdienst bij eigen fout

13 augustus 2020

Als u te veel belasting heeft betaald, krijgt u hierover volgens bepaalde richtlijnen rente vergoed. Dat geldt ook als de te veel betaalde belasting het gevolg is van een door uzelf gemaakte fout. Dit besliste de rechtbank Noord-Nederland onlangs.

Meer lezen  →

Einde bedrijf door pensioen of ziekte? Per 2021 compensatie transitievergoeding

13 augustus 2020

Staakt u uw bedrijf door pensionering of ziekte? Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 aanspraak maken op een compensatie van de transitievergoedingen voor uw werknemers. Het gaat hier om bedrijven met minder dan 25 werknemers.

Meer lezen  →

‘Hypotheekrente is geen alimentatie’ 

30 juli 2020

Bij een echtscheiding zijn goede afspraken met betrekking tot de kosten van de eigen woning en eventuele partneralimentatie fiscaal erg belangrijk. Onjuiste of geen afspraken hierover kunnen u zomaar duizenden euro’s aan aftrek kosten.

Meer lezen  →

Dga: maximaal lenen bij eigen bv kan tot 2023

30 juli 2020

Dga’s die meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen bv, gaan hierover belasting betalen. Vanwege de coronacrisis wordt deze zogenaamde dga-taks een jaar later ingevoerd dan eerder was gepland, namelijk per 2023.

Meer lezen  →

UBO-register vanaf 27 september openbaar

30 juli 2020

Het is de bedoeling dat het UBO-register dit jaar vanaf 27 september openbaar wordt. Dit maakten de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Hoekstra (Financiën) eerder aan de Tweede Kamer bekend.

Meer lezen  →

Heeft u wel recht op aftrek voor werkruimte?

30 juli 2020

Veel zzp’ers werken vanuit hun woning, maar kunnen daarvoor geen kosten aftrekken. Wanneer kan dat wel en wat nu als er ten onrechte toch kosten in aftrek op de winst zijn gebracht?

Meer lezen  →

Weg vrij voor een nieuw pensioenstelsel

30 juli 2020

De weg is vrij voor een nieuw pensioenstelsel nu het ledenparlement van de FNV afgelopen zaterdag 4 juli heeft ingestemd met het pensioenakkoord. Dat pensioenakkoord werd in juni 2020 overeengekomen door werkgevers, werknemers en het kabinet. Wat houdt het nieuwe pensioenstelsel in en wat betekent het voor uw bedrijf?

Meer lezen  →

Bewijs privékilometers? Ook achteraf opgestelde rittenstaat mag

30 juli 2020

Wie in een auto van de zaak rijdt, heeft met de bekende bijtelling te maken. Wilt u die bijtelling voorkomen, dan dient u jaarlijks niet meer dan 500 kilometer privé met de auto te rijden. Het bewijs hiervoor kunt u in beginsel ook leveren met een achteraf opgestelde rittenstaat, zo besliste het gerechtshof in Arnhem onlangs.

Meer lezen  →

Ondergrens accountantsverklaring NOW-regeling bekend 

8 juni 2020

Het ministerie van SZW heeft duidelijkheid verschaft over de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW, de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud. Er is besloten tot het hanteren van twee grenzen, waarbij de ene grens geldt voor de voorschotverlening en de andere grens geldt bij de definitieve vaststelling van de subsidie.

Meer lezen  →

Eenmanszaak naast bv: denk aan urenregistratie!

8 juni 2020

Het komt in het mkb regelmatig voor dat ondernemers zowel een eenmanszaak uitoefenen, als werkzaam zijn in hun eigen bv. Op die manier kan van verschillende fiscale voordelen geprofiteerd worden. Een urenregistratie is daarbij wel van groot belang.

Meer lezen  →

Vergoeding mondkapje onbelast

8 juni 2020

Werkgevers kunnen hun werknemers de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden. Dit meldt de Belastingdienst. De vrijstelling hangt samen met de verplichting om in het openbaar vervoer vanaf 1 juni een mondkapje te dragen.

Meer lezen  →

Loon niet uitbetaald? Werknemer mag re-integratie opschorten

8 juni 2020

Het is een arbeidsongeschikte werknemer toegestaan om, als de werkgever over een verstreken periode het loon niet heeft uitbetaald, de re-integratieverplichting op te schorten. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.

Meer lezen  →

Uitstel aanvragen naheffingsaanslag btw?

8 juni 2020

Veel ondernemers ontvangen binnenkort een naheffingsaanslag omzetbelasting. Als ze hiervoor uitstel van betaling willen hebben en het uitstel is nog niet aangevraagd, kunnen ze dit alsnog online doen.

Meer lezen  →

Extra aanpassingen in steunpakket 2.0

8 juni 2020

De inkt van het tweede noodpakket voor ondernemers is nog niet droog, of er zijn al weer wijzigingen. Zo is er een wijziging rond de ontslagboete, krijgen bedrijven meer compensatie voor vaste lasten en wordt het noodpakket voor een extra maand verlengd, namelijk tot en met september. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen die het kabinet voorstelt?

Meer lezen  →

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb vervangt TOGS-regeling

8 juni 2020

Mkb-bedrijven die extra getroffen worden door de coronacrisis, kunnen in het steunpakket 2.0 opnieuw een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten. 

Meer lezen  →

Tozo-regeling 2.0 krijgt partnertoets

8 juni 2020

Het kabinet blijft zelfstandig ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis ondersteunen via de Tozo-regeling. De regeling (2.0) heeft nu wel, in tegenstelling tot de Tozo 1.0 een partnertoets. 

Meer lezen  →

Btw-gevolgen voor annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen

15 mei 2020

Vrijwel iedere ondernemer wordt geraakt door de coronacrisis en kan te maken krijgen met klanten die hun financiële verplichtingen niet na kunnen komen. Wat zijn de btw-gevolgen van annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen?

Meer lezen  →

Aanpassing NOW-regeling op vier punten

15 mei 2020

De NOW-regeling is op een aantal punten opnieuw aangepast. Het betreft aanpassingen in het buitenlandse rekeningnummer, openbaarmaking van gegevens, verduidelijking ten aanzien van de personeels-bv en melding loonkostensubsidie.

Meer lezen  →

Bestuurder aansprakelijk voor belastingschuld bv?

15 mei 2020

Hoewel een bv een onafhankelijke rechtspersoon is, kunt u als bestuurder toch aansprakelijk zijn voor belastingschulden van de bv. U kunt wel de risico’s beperken. Hoe oordeelde de Hoge Raad hierover?

Meer lezen  →

Hoge Raad: KIA bij samenwerkingsverband verdelen

15 mei 2020

Als een ondernemer in 2020 maximaal € 323.544 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft hij in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA). In een recent arrest heeft de Hoge Raad bepaald hoe deze KIA tussen de deelnemers van een samenwerkingsverband moet worden verdeeld.

Meer lezen  →

Nieuwe kredietregeling voor kleinere financieringen

15 mei 2020

Er komt een nieuwe kredietregeling – de regeling Klein Krediet Corona – voor ondernemers met een beperkte financieringsbehoefte. Dit hebben de bewindslieden van Economische Zaken en Klimaat eerder bekendgemaakt. Het betreft kredieten tussen de € 10.000 en € 50.000.

Meer lezen  →

Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling

15 mei 2020

Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan. Dit zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag 8 mei.....

Meer lezen  →

Meer tijd voor realisatie SDE+ wegens corona

15 mei 2020

Projecten waarvoor subsidie is verkregen volgens de SDE+-regeling, Stimulering Duurzame Energieproductie, mogen vanwege het coronavirus later worden afgerond. Onder voorwaarden kan de realisatietermijn voor projecten in 2020 worden verlengd met één jaar.

Meer lezen  →

Ook financiële steun voor sportvereniging vanwege corona

15 mei 2020

Ook sportverenigingen ondervinden inkomstenverlies vanwege het coronavirus. Daarom heeft het kabinet eerder besloten deze verenigingen met € 120 miljoen te ondersteunen.

Meer lezen  →

Leidt de WAB tot meer zzp’ers?

15 mei 2020

Er zijn signalen dat werknemers in bepaalde situaties gedwongen zouden worden om het werknemerschap te verruilen voor het zzp-schap. Dit als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans, WAB. Hierover heeft de minister van SZW inmiddels Kamervragen beantwoord.

Meer lezen  →

Contante giften vanaf 2021 niet langer aftrekbaar

15 mei 2020

Als de plannen doorgaan, zijn vanaf 2021 giften in contanten niet langer fiscaal aftrekbaar. Deze aftrekbeperking geldt voor particulieren en bedrijven. Zij zullen een gift dus bijvoorbeeld per bank moeten overmaken als ze nog recht op aftrek willen hebben.

Meer lezen  →

Kunt u een arbeidscontract beëindigen bij de NOW?

20 april 2020

Kunt u een arbeidscontract met een werknemer beëindigen als u een beroep doet op de tijdelijke maatregel voor tegemoetkoming in de loonkosten (NOW-regeling)? Wat mag wel en wat mag niet?

Meer lezen  →

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2020

20 april 2020

Voor familiebedrijven is continuïteit een van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast spelen fiscale en juridische aspecten een grote rol. De Belastingdienst kijkt bij de overdracht namelijk kritisch mee. Het bedrijf is er voor bestaanszekerheid van de huidige generatie, de volgende generatie en liefst nog vele generaties daarna. Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie?

Meer lezen  →

Advieswijzer Personeel inlenen in 2020

20 april 2020

Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte of seizoenswerk? Zorg dan dat u voldoet aan alle regelgeving. Anders loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw. Waar moet u op letten en wat moet u regelen?

Meer lezen  →

TOGS-regeling beschikbaar voor meer beroepen en bedrijven

20 april 2020

Het kabinet stelt de TOGS-regeling (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) open voor meer bedrijven en beroepen. De TOGS-regeling voorziet in een eenmalige uitkering van € 4.000 aan ondernemers die specifiek door de maatregelen inzake het coronavirus worden getroffen.

Meer lezen  →

Coronasteun ook voor de dga?

20 april 2020

Het kabinet komt door het coronavirus getroffen bedrijven met talloze maatregelen tegemoet in de kosten. Welke zijn ook op de dga van toepassing?

Meer lezen  →

Verhoging aftrek verblijfkosten eigen rijders

20 april 2020

Ondernemers in de transportsector die zelf meerdaagse internationale ritten maken, mogen hiervoor een vast bedrag aan verblijfkosten aftrekken. Het bedrag voor 2020 is verhoogd naar € 38,50 per dag.

Meer lezen  →

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2020

20 april 2020

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv.

Meer lezen  →

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

20 april 2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd.

Meer lezen  →

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

20 april 2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

Meer lezen  →

Akkoord over huuropschorting winkeliers

20 april 2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt.

Meer lezen  →

Tijdelijke bijstand zzp’er? Doe de Tozo-check!

9 april 2020

Bent u als ondernemer of zzp’er sterk in inkomen achteruitgegaan door het coronavirus, dan heeft u wellicht recht op een tegemoetkoming via de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Of u hier recht op heeft, kunt u makkelijk te weten komen via de Tozo-check.

Meer lezen  →

Gehuwd maar beiden eigen huis? Eén keer hypotheekrenteaftrek

9 april 2020

Gehuwde stellen kunnen voor slechts één woning de aftrek van hypotheekrente claimen. Ook indien de echtelieden niet samenwonen en ieder hun eigen woning hebben. Zij zijn namelijk volgens de wet automatisch elkaars fiscale partner.

Meer lezen  →

Thuiswerken, wat mag u belastingvrij vergoeden?

9 april 2020

Door het coronavirus werkt uw personeel waar mogelijk vanuit huis. Daar zijn kosten aan verbonden, dus is het de vraag of en in hoeverre u daar een onbelaste vergoeding voor kunt geven.

Meer lezen  →

Versoepeling belastinguitstel en uitstel voor meer belastingen

9 april 2020

Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Het kabinet heeft daarom besloten ruimhartiger uitstel van betalen van belastingen te verlenen dan tot nu toe het geval was.

Meer lezen  →

Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?

9 april 2020

Het kan zijn dat er voor werknemers in hun eigen functie als gevolg van de coronacrisis minder werk is. Hoe kunt u daarmee omgaan of anders gezegd: mag u uw werknemers vragen tijdelijk ander werk te doen als u een tegemoetkoming......

Meer lezen  →

Aanvraagloket voor de NOW is open

9 april 2020

Het aanvraagloket voor de NOW (tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten) is open. De regeling is er voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. U kunt de regeling aanvragen tot en met 31 mei 2020. Er wordt een enorme drukte verwacht.

Meer lezen  →

Ook financiële hulp zorgverleners door corona

9 april 2020

Zorgverzekeraars schieten zorgverleners financieel te hulp vanwege een teruglopende omzet als gevolg van het coronavirus. De hulp gaat met terugwerkende kracht in tot 1 maart jongstleden en wordt uitbetaald vanaf mei. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Meer lezen  →

Aanvragen NOW: welk loon telt mee?

9 april 2020

De NOW, waarbij ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen krijgen bij minstens 20% omzetverlies, kan per maandag 6 april (tot en met 31 mei 2020) worden aangevraagd. De regeling draait om omzet en loonsom. Wat wordt voor de NOW verstaan onder de loonsom?

Meer lezen  →

Geen tegemoetkoming 4000 euro door onjuiste SBI-code?

9 april 2020

Ondernemers die door het coronavirus zijn getroffen, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een gift van € 4.000, de zogeheten TOGS-regeling. De getroffen branches zijn geselecteerd op basis van hun SBI-code. Maar wat als deze code niet klopt?

Meer lezen  →

Schuld dga bij bv aangemerkt als winstuitdeling

26 maart 2020

Dat het aangaan van een schuld bij de bv ook nu al niet zonder gevaren is, bleek onlangs in een zaak voor de rechtbank in Den Haag. Een dga stond inmiddels voor bijna € 1,3 miljoen in het krijt bij zijn bv. 

Meer lezen  →

Geen derdenverklaring bij uitstel belastingbetaling door corona

26 maart 2020

Om mogelijke financiële problemen van ondernemers vanwege het coronavirus nog verder te beperken, zijn er extra mogelijkheden tot uitstel van belastingbetaling.

Meer lezen  →

Kan ik al tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) aanvragen?

26 maart 2020

De regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) die het kabinet dinsdag 17 maart heeft bekendgemaakt vervangt de regeling voor werktijdverkorting (WTV) per direct. 

Meer lezen  →

Corona: recht op kortdurend zorgverlof?

26 maart 2020

Stel, iemand uit de sociale omgeving van uw werknemer blijkt besmet te zijn met het coronavirus, waardoor uw werknemer thuis moet blijven. In die situatie.....

Meer lezen  →

Corona: kan ik mijn werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen?

26 maart 2020

Nee, dat kunt u als hoofdregel niet. Uw werknemer bepaalt wanneer hij vakantie wenst op te nemen. U als werkgever dient binnen 14 dagen op een schriftelijk verzoek van de werknemer.......

Meer lezen  →

Bedrijven krijgen extra ondersteuning vanwege coronavirus

20 maart 2020

Het coronavirus berokkent bedrijven en ondernemers een behoorlijke economische schade. Daarom heeft het kabinet een tweede pakket aan ondersteunende maatregelen bekend gemaakt.

Meer lezen  →

Wijzigingen premiedifferentiatie WW

20 maart 2020

U krijgt tot 1 juli 2020 in plaats van 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Ook komt er geen herziening van de WW-premie voor werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt. Dat heeft het kabinet besloten naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom corona.

Meer lezen  →

Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling verhoogd

20 maart 2020

De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen, lopen ze hierbij minder risico en hebben bedrijven....

Meer lezen  →

Advieswijzer Estate planning 2020

12 maart 2020

Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Bijvoorbeeld voor studiekosten, de koop van een woning of bij het verlies van een baan? Uw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken! Laat u inspireren door deze advieswijzer.

Meer lezen  →

Akkoord over verplichte AOV voor zzp’er

12 maart 2020

Organisaties van werkgevers en werknemers hebben een akkoord bereikt over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers.

Meer lezen  →

Invoering UBO-register laat nog langer op zich wachten

12 maart 2020

De invoering van het zogenaamde UBO-register laat opnieuw nog enige tijd op zich wachten. Dit is het gevolg van de vertraging die is ontstaan bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

Meer lezen  →

Fiscale voordelen elektrische auto tot 2025

12 maart 2020

Het gebruik en de aankoop van de elektrische auto wordt ook de komende jaren nog gestimuleerd, zo blijkt uit een recent overzicht van de staatssecretaris van Financiën. 

Meer lezen  →

Aandachtspunten fiscale fietsregeling per 2020

24 Februari 2020

Heeft u personeel die op de fiets naar het werk komt? Dan kunt u sinds 1 januari van dit jaar gebruik maken van de nieuwe fietsregeling...

Meer lezen  →
Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Neem contact met ons op!

0183 632 788 → afspraak maken

Voor ondernemers,
van start tot finish.

Contact

Van Rooijen Accountants
Appeldijk 35
4201 AE Gorinchem

tel. 0183 632 788

Stuur een e-mail  →