Geen plicht tot doorgeven juiste adres aan fiscus

Er bestaat geen wettelijke plicht om de fiscus uw juiste adres door te geven. Tot deze conclusie komt de rechtbank Noord-Nederland in een onlangs gevoerde procedure.

Aanslag vastgesteld?
In de procedure stond de vraag centraal of de aanslag inkomstenbelasting van een geëmigreerde belastingplichtige op de juiste wijze bekend was gemaakt, nu zijn adresgegevens ontbraken. De inspecteur had zich er makkelijk vanaf gemaakt door op de aanslag de naam van de belastingplichtige te vermelden alsmede ‘niet adresseerbaar, retour afzender’.

Onjuist bekendgemaakt?
De aanslag was daarmee op onjuiste wijze bekend gemaakt en daardoor ook niet correct vastgesteld. De inspecteur legde bij terugkeer van de emigrant in Nederland een dwangbevel inzake de aanslag op, maar dit mocht hem niet baten.

Belastingplichtige valt niets te verwijten
Volgens de rechter valt de belastingplichtige in zo’n geval niets te verwijten. Er bestaat geen wettelijke plicht de fiscus een juist adres door te geven. Wel bestaat voor de inspecteur de plicht de aanslag bij het ontbreken van een adres, op een andere wijze bekend te maken.

Te laat
De rechtbank kwam dan ook tot de conclusie dat de aanslag niet alsnog kon worden vastgesteld. Daarvoor was het te laat. De aanslag, inclusief heffingsrente en boete, kwam te vervallen. Ook de heffingsrente en boete waren immers niet tijdig vastgesteld.

Heeft u vragen over de wettelijke voorschriften inzake het vaststellen van een belastingaanslag, neem dan contact met ons op.

Heeft u vragen?

Ik help u graag.

Peter Buzink
tel. 0183 632 788

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Neem contact met ons op!

0183 632 788 → afspraak maken

Voor ondernemers,
van start tot finish.

Contact

Van Rooijen Accountants
Appeldijk 35
4201 AE Gorinchem

tel. 0183 632 788

Stuur een e-mail  →

© Van Rooijen Accountants  | Disclaimer  | Privacyverklaring  | Cookieverklaring  | Wijzig uw cookievoorkeuren