Gebruikelijk loon dga € 47.000

Het gebruikelijk loon dat een dga jaarlijks verplicht uit de bv dient op te nemen, is dit jaar verhoogd naar € 47.000. 

Het gebruikelijk loon dient te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 47.000. Als u aannemelijk maakt dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer, stelt u het loon vast op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking met een minimum van € 47.000. Om het loon lager dan € 47.000 vast te stellen, moet u kunnen aantonen dat een lager loon gebruikelijk is voor een werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking.  

Een lager gebruikelijk loon is bij starters ook onder bepaalde bijzondere omstandigheden mogelijk. Het gaat dan om bv’s die voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2021 als starter wordt aangemerkt, overige startende bv’s die het gebruikelijk loon niet kunnen betalen en om verlieslijdende bv’s. Hiervoor gelden wel aanvullende voorwaarden. Voor het jaar 2020 was bepaald dat ook bv’s die getroffen werden door de coronacrisis, het gebruikelijk loon lager konden vaststellen. Dit geldt ook voor 2021.

Heeft u vragen?

Ik help u graag.

Wilfred Groenevelt
tel. 0183 632 788

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Neem contact met ons op!

0183 632 788 → afspraak maken

Voor ondernemers,
van start tot finish.

Contact

Van Rooijen Accountants
Appeldijk 35
4201 AE Gorinchem

tel. 0183 632 788

Stuur een e-mail  →

© Van Rooijen Accountants  | Disclaimer  | Privacyverklaring  | Cookieverklaring  | Wijzig uw cookievoorkeuren