Bpm voortaan gebaseerd op inschrijving kentekenregister

De belasting die bij aanschaf of import van een auto of motor moet worden betaald (bpm), wordt vanaf 1 juli 2021 of 1 januari 2022 gebaseerd op de inschrijving in het kentekenregister. De wetswijziging moet het verschil in behandeling met geïmporteerde auto’s wegnemen. Het voorstel staat in het Belastingplan 2021.

Tenaamstelling niet meer bepalend
Tot nu toe is de tenaamstelling bepalend voor de bpm. Dit leidt tot ongewenste effecten als dat tijdstip afwijkt van de inschrijving in het kentekenregister. Deze effecten worden met de wetswijziging weggenomen.

Import niet langer goedkoper
Het importeren van gebruikte auto’s is op dit moment fiscaal gunstiger dan inkoop op de binnenlandse markt. Bij inkoop op de binnenlandse markt betaalt de koper een prijs inclusief bpm. Bij import hoeft pas bpm te worden betaald, als de auto wordt verkocht aan de klant. De tijd dat de auto bij de importhandelaar in voorraad is, leidt tot een lagere bpm.

Invloed op btw?
De autobranche vreest dat de snellere afdracht van de bpm ook leidt tot meer te betalen btw, als over de bpm ook btw moet worden betaald. Verder wijst de branche erop dat de snellere bpm-afdracht tot liquiditeitsproblemen kan leiden.

Aanpassing CO2-grenzen
In het Belastingplan 2021 is ook een verlaging van de CO2-grenzen opgenomen, ter aansluiting op de technische ontwikkelingen. Die zorgen voor een lagere CO2-uitstoot, waardoor anders de opbrengst van de bpm zou dalen. Om dezelfde reden is de dieseltoeslag in de bpm verhoogd.

Goedkope energie voor openbare laadpalen blijft
Energie die wordt geleverd via openbare laadpalen wordt tot en met 2022 belast met een verlaagd tarief voor energiebelasting. Voor deze energie is tot en met 2022 ook geen ODE-opslag (opslag duurzame energie) verschuldigd. Oorspronkelijk zou deze begunstiging van genoemde energie dit jaar aflopen, maar omdat stimulering nog steeds nuttig is om tot een landelijk dekkend netwerk van laadpalen te komen, wordt voorgesteld de termijn met twee jaar te verlengen.

Let op!
De voorstellen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd en zijn dus nog niet definitief.

Heeft u vragen?

Ik help u graag.

Edwin Dekker
tel. 0183 632 788

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Neem contact met ons op!

0183 632 788 → afspraak maken

Voor ondernemers,
van start tot finish.

Contact

Van Rooijen Accountants
Appeldijk 35
4201 AE Gorinchem

tel. 0183 632 788

Stuur een e-mail  →

© Van Rooijen Accountants  | Disclaimer  | Privacyverklaring  | Cookieverklaring  | Wijzig uw cookievoorkeuren