Werkgever

Euro11

Subsidie praktijkleren aanvragen vanaf 2 juni

Geplaatst op 14 juni 2019

Heeft u leerlingen of studenten in dienst waarvoor u in aanmerking komt voor een subsidie praktijkleren? Vraag dan tijdig deze subsidie aan.

Bouw27

Wat verandert er met oproepcontracten?

Geplaatst op 11 april 2019

Het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ is aangenomen door de Tweede Kamer. Ondernemers die regelmatig met oproepkrachten werken, moeten weten wat er gaat veranderen.

Euro16

Controleer berekening LIV en LKV

Geplaatst op 12 maart 2019

Werkgevers die voor hun werknemers over het jaar 2018 in aanmerking komen voor het lage inkomensvoordeel (LIV) en/of het loonkostenvoordeel (LKV), krijgen hiervan binnenkort een berekening in de bus. Controleer deze goed, zodat u het juiste bedrag aan tegemoetkoming ontvangt.

Handen

Is er wel of geen dienstbetrekking?

Geplaatst op 25 oktober 2018

Voor de rechter lag de vraag of er wel of niet sprake was van een dienstbetrekking van een zorgverleenster. De inspecteur vond van wel, de zorgverleenster van niet. Het gerechtshof Amsterdam gaf eerder de zorgverleenster gelijk.

De-factuur-LELAB

30%-regeling? Arbeidsovereenkomst bepalend

Geplaatst op 25 oktober 2018

Werkgevers die uit het buitenland afkomstige werknemers in dienst nemen met een specifieke deskundigheid, kunnen gebruikmaken van de zogenaamde 30%-regeling. Voor de toepassing van deze regeling gelden voorwaarden.

Transport2

Vergoeding buitenlandse zakenreis omhoog

Geplaatst op 11 oktober 2018

De onbelaste vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen van werknemers zijn per 1 oktober 2018 verhoogd. De maximumbedragen verschillen per land, stad en regio en zijn te vinden in het Reisbesluit Buitenland. De vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen zijn ongewijzigd.

Euro16

Ook transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur

Geplaatst op 11 oktober 2018

Als de arbeidsovereenkomst die ten minste twee jaar heeft geduurd, op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, dan is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. De Hoge Raad heeft nu in een recent arrest geoordeeld dat in sommige gevallen ook een transitievergoeding is verschuldigd als de arbeidsovereenkomst niet helemaal, maar gedeeltelijk wordt beëindigd.

Euro11

Looptijd 30-procentsregeling verkort met drie jaar

Geplaatst op 4 oktober 2018

Werkgevers die bepaalde, uit het buitenland afkomstige, werknemers in dienst nemen, mogen vanaf volgend jaar nog maar gedurende maximaal vijf jaar gebruik maken van de zogenaamde 30%-regeling. Dit is nu nog acht jaar.

Bedrijfsopvolging2

Minder huurtoeslag door transitievergoeding

Geplaatst op 26 september 2018

Bij ontslag van een werknemer bestaat er in veel gevallen recht op een zogenaamde transitievergoeding. Die kan ervoor zorgen dat de betreffende werknemer minder toeslagen ontvangt. Per saldo blijkt het effect zelfs negatief te kunnen zijn.

Euro17

Wkr-ruimte voor een bonus?

Geplaatst op 26 september 2018

Vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel, bijvoorbeeld een bonus, kunnen onbelast blijven als u gebruik maakt van de werkkostenregeling. Daarbij is het van belang de zogenaamde vrije ruimte van de werkkostenregeling zo veel mogelijk te benutten. Dit gebeurt nu nog lang niet altijd.