Werkgever

Transport2

Vergoeding buitenlandse zakenreis omhoog

Geplaatst op 11 oktober 2018

De onbelaste vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen van werknemers zijn per 1 oktober 2018 verhoogd. De maximumbedragen verschillen per land, stad en regio en zijn te vinden in het Reisbesluit Buitenland. De vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen zijn ongewijzigd.

Euro16

Ook transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur

Geplaatst op 11 oktober 2018

Als de arbeidsovereenkomst die ten minste twee jaar heeft geduurd, op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, dan is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. De Hoge Raad heeft nu in een recent arrest geoordeeld dat in sommige gevallen ook een transitievergoeding is verschuldigd als de arbeidsovereenkomst niet helemaal, maar gedeeltelijk wordt beëindigd.

Euro11

Looptijd 30-procentsregeling verkort met drie jaar

Geplaatst op 4 oktober 2018

Werkgevers die bepaalde, uit het buitenland afkomstige, werknemers in dienst nemen, mogen vanaf volgend jaar nog maar gedurende maximaal vijf jaar gebruik maken van de zogenaamde 30%-regeling. Dit is nu nog acht jaar.

Bedrijfsopvolging2

Minder huurtoeslag door transitievergoeding

Geplaatst op 26 september 2018

Bij ontslag van een werknemer bestaat er in veel gevallen recht op een zogenaamde transitievergoeding. Die kan ervoor zorgen dat de betreffende werknemer minder toeslagen ontvangt. Per saldo blijkt het effect zelfs negatief te kunnen zijn.

Euro17

Wkr-ruimte voor een bonus?

Geplaatst op 26 september 2018

Vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel, bijvoorbeeld een bonus, kunnen onbelast blijven als u gebruik maakt van de werkkostenregeling. Daarbij is het van belang de zogenaamde vrije ruimte van de werkkostenregeling zo veel mogelijk te benutten. Dit gebeurt nu nog lang niet altijd.

Rolstoel

Arbeidsbeperkte werknemer houdt recht op minimumloon

Geplaatst op 26 september 2018

Het plan om mensen met een arbeidsbeperking minder te kunnen betalen dan het minimumloon, is van de baan. Doel van de maatregel was om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap eerder aan de slag zouden kunnen. Er wordt nu bekeken of dit op andere wijze bereikt kan worden.

Kantoor14

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks naar werknemer

Geplaatst op 26 september 2018

Dit jaar betaalt het UWV de tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks aan de werknemer. Uw salarisadministratie hoeft hierin dus niets meer te doen.

Euro15

Compensatie transitievergoeding ook voor grote werkgevers

Geplaatst op 24 september 2018

Zowel kleine als grote werkgevers komen in aanmerking voor de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geantwoord als reactie op vragen van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer. De regeling gaat in per 1 april 2020.

automotive9

Auto van de zaak telt mee in ontslagvergoeding

Geplaatst op 24 september 2018

Als u een werknemer onvrijwillig ontslaat, moet u in de meeste gevallen een ontslagvergoeding betalen. Deze is normaal gesproken gebaseerd op het bruto loon. Onlangs bleek dat ook een auto van de zaak telt als loon in natura en moet worden meegenomen in de berekening van de ontslagvergoeding.

Hand-schudden3

Vanaf 2020 compensatie transitievergoeding bij ziekte

Geplaatst op 11 september 2018

Werkgevers krijgen vanaf 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers.