Werkgever

mobiel8

Let op correct gebruik sociale media door personeel!

Geplaatst op 17 augustus 2017

De afgelopen jaren is het ontslag van werknemers vanwege uitingen op social media gestegen. Met name werknemers die zich op social media negatief uitlaten over bijvoorbeeld de klanten van het bedrijf lopen risico hun baan te verliezen. Voorkom dat uw werknemers social media verkeerd gebruiken!

Contract tekenen1

Leeftijdsgrens looncompensatie bij ziekte omlaag

Geplaatst op 30 juni 2017

Neemt u een oudere werkloze in dienst, dan komt u niet voor hoge kosten te staan als deze werknemer onverhoopt langdurig ziek wordt. Voor deze werknemer geldt namelijk een no-riskpolis. Het kabinet gaat de leeftijdsgrens hiervoor verlagen naar 56 jaar of ouder.

Internetbedrijf

Zeven belangrijke wijzigingen en tips vóór en pér 1 juli 2017

Geplaatst op 30 juni 2017

Het jaar 2017 is al weer halverwege. Traditiegetrouw zijn er op de helft van het jaar altijd de nodige belangrijke zaken te melden. Wat staat er zoal op stapel per 1 juli 2017 en waar moet u nu nog rekening mee houden? U leest het hieronder.

euro3

Advieswijzer Wijziging minimumloon per 1 juli 2017. Wat betekent dit voor u?

Geplaatst op 30 juni 2017

Per 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon flink omhoog en er worden nog meer wijzigingen verwacht. Wat dit allemaal voor u betekent, komt aan bod in deze advieswijzer.

pensioen10

Wettelijke vakantiedagen 2016 vervallen per 1 juli

Geplaatst op 22 juni 2017

Heeft uw personeel nog wettelijke vakantiedagen staan van 2016? Dan moeten zij deze vóór 1 juli 2017 opnemen. Gebeurt dit niet, dan komen ze te vervallen. Afkoop van deze dagen is niet mogelijk, tenzij het dienstverband wordt beëindigd.

Hand-schudden3

Nieuwe Arbowetregels per 1 juli 2017

Geplaatst op 22 juni 2017

Per 1 juli aanstaande wijzigt de Arbowet. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de preventie in de onderneming en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rij gezet.

Kantoor14

Uw personeel werkt regelmatig thuis. Wat mag u onbelast vergoeden?

Geplaatst op 8 juni 2017

In veel bedrijven werken werknemers regelmatig vanuit huis. Om thuis te kunnen werken zijn vaak bepaalde faciliteiten nodig als een mobiele telefoon en laptop. Kunt u als werkgever hiervoor een onbelaste vergoeding geven of niet?

automotive9

Streep door massaal bezwaar btw privégebruik auto

Geplaatst op 8 juni 2017

De Belastingdienst heeft collectief uitspraak gedaan op de bezwaarschriften tegen de btw-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak, die als massaal bezwaar zijn aangewezen. Nagenoeg alle bezwaren zijn ongegrond verklaard, tenzij u in uw bezwaar heeft aangegeven dat toepassing van het forfait tot een te hoge btw-heffing leidt.

Nederland, Delft, 3 november 2016
Luchtfoto's van het centrum van Delft met de Nieuwe ekerk, de markt het stadhuis, het NS station en de spoortunnel.
foto: Gerhard van Roon

Wijzigingen minimumjeugdloon per 1 juli 2017

Geplaatst op 8 juni 2017

Per 1 juli aanstaande stijgt het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen. Die stijging is meer dan de gebruikelijke halfjaarlijkse verhoging. Werkgevers krijgen hierdoor te maken met hogere loonkosten. Zij kunnen rekenen op een compensatie.

kantoor10

Volwassenminimumloon per 1 juli vanaf 22 jaar

Geplaatst op 1 juni 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan omhoog per 1 juli 2017. Halfjaarlijks worden deze bedragen aangepast. Nieuw is een verlaging van de leeftijdsgrens. Vanaf 1 juli krijgt ook een 22-jarige het volwassenminimumloon.