Privé

Medisch20

Second opinion: nieuw recht voor werknemers

Geplaatst op 10 augustus 2017

Sinds 1 juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet. Een van de wijzigingen betreft de second opinion voor de werknemer die twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies. Maar wat houdt die second opinion nu precies in? Second opinion Met de nieuwe regels krijgt iedere werknemer voortaan..
Verder lezen

Zonnepanelen1

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2017

Geplaatst op 30 juni 2017

Als particulier met zonnepanelen kunt u de btw met betrekking tot uw zonnepanelen terugvragen. In deze Advieswijzer leest u hoe.

Contract tekenen1

Leeftijdsgrens looncompensatie bij ziekte omlaag

Geplaatst op 30 juni 2017

Neemt u een oudere werkloze in dienst, dan komt u niet voor hoge kosten te staan als deze werknemer onverhoopt langdurig ziek wordt. Voor deze werknemer geldt namelijk een no-riskpolis. Het kabinet gaat de leeftijdsgrens hiervoor verlagen naar 56 jaar of ouder.

Computer-01-LELAB

‘MijnOverheid’ is niet vrijblijvend

Geplaatst op 30 juni 2017

Als u gebruik maakt van de digitale berichtenbox van MijnOverheid, heeft dit rechtskracht, zo oordeelt de rechter. Vergeet dus niet berichten in uw box tijdig te lezen, anders kunt u onverwacht in de problemen komen.

pensioen10

Wettelijke vakantiedagen 2016 vervallen per 1 juli

Geplaatst op 22 juni 2017

Heeft uw personeel nog wettelijke vakantiedagen staan van 2016? Dan moeten zij deze vóór 1 juli 2017 opnemen. Gebeurt dit niet, dan komen ze te vervallen. Afkoop van deze dagen is niet mogelijk, tenzij het dienstverband wordt beëindigd.

Vastgoed2

Aftrek hypotheekrente geen keuze, maar verplichting

Geplaatst op 15 juni 2017

Heeft u een eigenwoningschuld dan moet u de door u betaalde hypotheekrente in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting. Deze aftrek van hypotheekrente is geen keuze, maar een verplichting.

pensioen1

Geplande AOW-verlaging van de baan

Geplaatst op 8 juni 2017

Alleenstaande AOW'ers die (gaan) samenwonen met hun zoon of dochter zullen niet worden gekort op hun AOW-uitkering. Het kabinet heeft namelijk besloten de zogenoemde kostendelersnorm niet in te voeren.

euro

Altijd de gemeenteheffing betalen?

Geplaatst op 1 juni 2017

Als uw gemeente een belasting willen invoeren, is hiervoor een verordening nodig. Die moet aan diverse eisen voldoen, waaronder een publicatieplicht. Voldoet uw gemeente hier niet aan, dan kunt u met succes onder de heffing uit.

Rekenmachine (1)

Taxatieverslag verplicht voor waardebepaling WOZ

Geplaatst op 1 juni 2017

Bij de waardebepaling inzake de WOZ, is de gemeente verplicht een taxatieverslag mee te sturen. U heeft namelijk recht op een gemotiveerde waardevaststelling. Heeft u geen taxatieverslag ontvangen, dan kunt u mogelijk met succes in bezwaar.

kantoor10

Klein pensioen? Van afkoop naar samenvoeging

Geplaatst op 18 mei 2017

De regeling voor de afkoop van een klein pensioen wordt aangepast. U bent straks niet meer verplicht om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen. In plaats daarvan gaan pensioenfondsen en verzekeraars kleine pensioenen samenvoegen.