Privé

Algemeen1

Toeslag kinderopvang toch via ouders

Geplaatst op 17 mei 2018

De plannen om de toeslag voor kinderopvang niet langer direct uit te betalen aan de ouders, zijn van de baan. Het kabinet gaat op andere wijze voorkomen dat ouders grote bedragen aan teveel ontvangen toeslag terug moeten betalen.

Medisch21

Let op voorwaarden aftrek zorgkosten

Geplaatst op 17 mei 2018

Zorgkosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht op het inkomen. Die voorwaarden luisteren nauw en dus is het van belang deze voorafgaand aan een behandeling te checken.

Privacy

AVG: hoe beveilig ik mijn persoonsgegevens?

Geplaatst op 17 mei 2018

U moet volgens de strengere privacywet AVG die per 25 mei ingaat, uw persoonsgegevens op een juiste en doeltreffende manier beveiligen. Op welke wijze geeft u daar invulling aan?

Huwelijk9

Geen schenkbelasting bij trouwen

Geplaatst op 12 april 2018

Als u gaat trouwen, huwelijkse voorwaarden overeenkomt of wijzigt, wordt in een aantal situaties geen schenkbelasting geheven.

Rekenmachine (1)

Lijfrentepremie in aftrek op premie Zvw?

Geplaatst op 12 april 2018

De adviseur van de Hoge Raad vindt het onjuist dat betaalde lijfrentepremies niet in mindering komen op de verschuldigde premie voor de Zvw. Hierdoor worden zelfstandigen bij hun pensioenopbouw achtergesteld bij werknemers.

euro-gift3

Notarieel schuldig erkende bedrag verlaagt heffing Box 3

Geplaatst op 23 maart 2018

Via notarieel schuldig erkende bedragen kunt u de heffing van erfbelasting voorkomen of verminderen. Wat zijn de effecten op box 3 en hoe zit dat bij de ontvanger van de bedragen?

Hand-schudden3

Bedrijfsoverdrachtsfaciliteit ook voor liquide middelen?

Geplaatst op 23 maart 2018

In de Successiewet geldt een belangrijke vrijstelling voor ondernemingsvermogen, op voorwaarde dat de onderneming ten minste vijf jaar wordt voortgezet. Maar geldt deze bedrijfsoverdrachtsfaciliteit (BOR/BOF) ook voor liquide middelen?

Contract tekenen1

Automatische pensioenverdeling na scheiding in de maak

Geplaatst op 23 maart 2018

In de toekomst wordt het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen bij echtscheiding automatisch verdeeld. Zo krijgen beide ex-partners meer regie over hun eigen financiële planning. Ook ontstaat zo een beter overzicht van hoeveel pensioen men uiteindelijk kan verwachten.

Rekenmachine1 (2)

Geen dubbele heffing Nederlands pensioen in België

Geplaatst op 23 maart 2018

Gepensioneerden die in België wonen en pensioen uit Nederland ontvangen, zullen niet getroffen worden door een dubbele belastingheffing. Nederland zal geen belasting heffen als België aantoont dat het uit Nederland afkomstige pensioen feitelijk en tegen het reguliere tarief wordt belast.

Scheiding3

Hoe wordt alimentatie berekend bij de IB-ondernemer?

Geplaatst op 23 maart 2018

Het berekenen van alimentatie bij ondernemers is maatwerk. Het vereist een goede samenwerking tussen de ondernemer, zijn accountant en advocaat. Bent u een IB-ondernemer, dan is dit van bijzonder belang. Een goede berekening is niet altijd eenvoudig omdat uw inkomen per jaar namelijk behoorlijk kan fluctueren.