Medisch21

Ernstig ziek? Wie behartigt uw zakelijke belangen?

Geplaatst op 9 juli 2018

Bent u door een ongeval of door ziekte tijdelijk of langdurig niet in staat uw bedrijf te runnen? Wie regelt er dan uw financiële en zakelijke belangen? Dit kunt u, uiteraard het liefst in een eerder stadium, regelen met een levenstestament.

Bitcoin1

Zo gaat de fiscus om met uw cryptovaluta

Geplaatst op 14 juni 2018

Sinds de spectaculaire waardestijging van de bitcoin, kunnen cryptovaluta rekenen op een toenemende belangstelling. Onlangs heeft ook de staatssecretaris van Financiën zich uitgelaten over de fiscale aspecten ervan.

Euro-huis

Belastingdienst schendt privacy huurders

Geplaatst op 14 juni 2018

De Belastingdienst heeft in het verleden ten onrechte inkomensgegevens verstrekt aan woningcorporaties. De rechter heeft beslist dat de daardoor geleden schade voor huurders vergoed moet worden.

Zonnepanelen1

Zonnepanelen verhogen WOZ-waarde

Geplaatst op 7 juni 2018

Als u zonnepanelen op uw pand plaatst, verhoogt dit de WOZ-waarde. Dit blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof. Van belang was dat ze 'duurzaam', dus voor onbepaalde tijd, geïnstalleerd waren.

Medisch21

Loopfiets invaliden en mindervaliden tegen 6% btw

Geplaatst op 24 mei 2018

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat loopfietsen belast zijn met het lage btw-tarief van 6%. Voorwaarde is wel dat de loopfiets is bestemd voor invaliden en mindervaliden.

Euro8

Hypotheek in 40 jaar aflossen?

Geplaatst op 24 mei 2018

De meeste mensen lossen hun hypotheek in 30 jaar af. Maar er zijn nieuwe producten op de markt, waarbij deze termijn verlengd is naar 40 jaar. Wat zijn daarvan de voor- en nadelen?

Algemeen1

Toeslag kinderopvang toch via ouders

Geplaatst op 17 mei 2018

De plannen om de toeslag voor kinderopvang niet langer direct uit te betalen aan de ouders, zijn van de baan. Het kabinet gaat op andere wijze voorkomen dat ouders grote bedragen aan teveel ontvangen toeslag terug moeten betalen.

Medisch21

Let op voorwaarden aftrek zorgkosten

Geplaatst op 17 mei 2018

Zorgkosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht op het inkomen. Die voorwaarden luisteren nauw en dus is het van belang deze voorafgaand aan een behandeling te checken.

Privacy

AVG: hoe beveilig ik mijn persoonsgegevens?

Geplaatst op 17 mei 2018

U moet volgens de strengere privacywet AVG die per 25 mei ingaat, uw persoonsgegevens op een juiste en doeltreffende manier beveiligen. Op welke wijze geeft u daar invulling aan?

Huwelijk9

Geen schenkbelasting bij trouwen

Geplaatst op 12 april 2018

Als u gaat trouwen, huwelijkse voorwaarden overeenkomt of wijzigt, wordt in een aantal situaties geen schenkbelasting geheven.