Privacy5

AVG: hoe maak ik een register van verwerkingen?

Geplaatst op 17 mei 2018

De belangrijkste nieuwe eis in de strengere privacywet AVG, die per 25 mei ingaat, is de verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat u bepaalde zaken moet hebben ingericht om de naleving van de AVG aan te kunnen tonen.

Fietsen

Recreatieondernemer: laag btw-tarief verhuur fiets?

Geplaatst op 17 mei 2018

Als u toegang biedt tot een recreatiepark of speeltuin, is het lage btw-tarief van 6% van toepassing. Maar geldt dit ook voor extra diensten zoals de verhuur van fietsen en trapkarren?

Euro17

Kabinet verkort looptijd 30%-regeling

Geplaatst op 3 mei 2018

Het kabinet gaat de looptijd van de zogenoemde 30%-regeling in de loonbelasting verkorten van acht jaar naar vijf jaar. De maatregel moet ingaan per 1 januari 2019 en gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.

Rekenmachine1 (2)

MKB nog even ontzien van spoedreparatiemaatregel fiscale eenheid

Geplaatst op 3 mei 2018

Met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017, 11.00 uur, wordt de fiscale-eenheidsregeling in de vennootschapsbelasting gewijzigd. De wijzigingsvoorstellen zijn nog niet concreet, maar in ieder geval zullen bepaalde rente-aftrekbeperkingen van toepassing zijn. Met name het mkb kan onnodig hard worden getroffen door deze maatregel.

Vlaggen1

Zakendoen binnen de EU? Pas het btw-nultarief zorgvuldig toe

Geplaatst op 3 mei 2018

Doet u zaken met buitenlandse afnemers binnen de EU? Dan bent u in principe verplicht btw in rekening te brengen en deze af te dragen. Onder voorwaarden kunt u het nultarief toepassen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan loopt u het risico van naheffing btw bij controle door de Belastingdienst.

Privacy5

AVG: hoe maak ik een register van verwerkingen?

Geplaatst op 3 mei 2018

De belangrijkste nieuwe eis in de strengere privacywet AVG, die per 25 mei ingaat, is de verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat u bepaalde zaken moet hebben ingericht om de naleving van de AVG aan te kunnen tonen.

Hand-schudden3

Populariteit rechtsvorm LLP neemt toe

Geplaatst op 23 maart 2018

In Nederland wordt steeds vaker een LLP opgericht als alternatieve rechtsvorm. De trend is vooral waarneembaar bij advocaten, tandartsen, fiscalisten en accountants, die zich normaal verenigen in maatschappen.

Geld-groeien

Berekening KIA bij investering buiten samenwerkingsverband

Geplaatst op 23 maart 2018

Als u investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u in beginsel recht op investeringsaftrek. Een belangrijke tegemoetkoming voor het midden- en kleinbedrijf, is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hoe wordt deze tegemoetkoming bepaald indien u buiten uw samenwerkingsverband om investeert?

Euro15

Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief?

Geplaatst op 23 maart 2018

Het kabinet gaat een aantal aftrekposten nog maar in aftrek toelaten tegen het basistarief van, op termijn, 36,93%. Om welke posten gaat het en hoe erg is dat voor u?

Algemeen3

Compensatieregeling vrouwelijke zzp’er met kind

Geplaatst op 23 maart 2018

Werkte u tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige en heeft u in die tijd een kind gekregen? Dan komt u in aanmerking voor een compensatie van € 5.600. Deze is vanaf 15 mei 2018 en vóór 1 oktober 2018 aan te vragen bij het UWV.