Ondernemer/ZZP’er

Rekenmachine1 (2)

Verhuur onderneming geen bedrijfsopvolging

Geplaatst op 26 juli 2018

Bij vererving of schenking van een onderneming geldt een belangrijke faciliteit: de bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR of BOF). Deze regeling levert een zeer behoorlijke belastingbesparing op, dus er gelden strikte eisen. Eén ervan is dat er actief een bedrijf moet worden uitgeoefend.

Auto2

Auto van de zaak na bedrijfsoverdracht

Geplaatst op 26 juli 2018

De meeste ondernemers beschikken over een auto van de zaak. Als u stopt met uw bedrijf, heeft dit ook gevolgen voor uw auto van de zaak.

Internetbedrijf 033

Jacquet van predikant toch werkkleding

Geplaatst op 19 juli 2018

Als u in het kader van uw onderneming of werkzaamheid werkkleding draagt, zijn de kosten hiervan aftrekbaar van de winst. Maar welke outfits vallen hieronder? Een predikant had een jacquet nodig voor zijn werk. Is dat dan ook werkkleding?

Rekenmachine1 (2)

Vraag buitenlandse btw terug vóór 1 oktober

Geplaatst op 19 juli 2018

Heeft u vorig jaar btw betaald in een ander EU-land, dan kunt u deze tot 1 oktober dit jaar terugvragen. Daarna kunt u nog wel een verzoek indienen, maar wellicht krijgt u de btw dan niet meer terug.

Medisch21

Ernstig ziek? Wie behartigt uw zakelijke belangen?

Geplaatst op 9 juli 2018

Bent u door een ongeval of door ziekte tijdelijk of langdurig niet in staat uw bedrijf te runnen? Wie regelt er dan uw financiële en zakelijke belangen? Dit kunt u, uiteraard het liefst in een eerder stadium, regelen met een levenstestament.

Euro13

Tellen uren loondienst mee voor zelfstandigenaftrek?

Geplaatst op 9 juli 2018

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost van € 7.280 en daarmee een belangrijke fiscale faciliteit voor zelfstandig ondernemers. Om voor deze aftrekpost in aanmerking te komen, moet u als ondernemer wel voldoen aan het urencriterium.

Belasting

Verreken niet op eigen houtje btw

Geplaatst op 28 juni 2018

Als u wacht op een teruggave van btw en zelf nog btw of loonheffing moet afdragen, is de verleiding wellicht groot om een en ander met elkaar te verrekenen. Dat mag niet zomaar, slechts alleen als u voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Bitcoin1

Zo gaat de fiscus om met uw cryptovaluta

Geplaatst op 14 juni 2018

Sinds de spectaculaire waardestijging van de bitcoin, kunnen cryptovaluta rekenen op een toenemende belangstelling. Onlangs heeft ook de staatssecretaris van Financiën zich uitgelaten over de fiscale aspecten ervan.

Vastgoed3

Belasting bij overdracht aandelen onroerendgoed-bv?

Geplaatst op 7 juni 2018

Bij overdracht van onroerend goed dat tot een onderneming behoort, hoeft onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Geldt dat ook als het geen onroerend goed betreft, maar aandelen in een bv die onroerend goed exploiteert?

winkelen2

Wetgeving franchising, wat en waarom?

Geplaatst op 7 juni 2018

Het kabinet wil de positie van franchisenemers verbeteren. In het Regeerakkoord is daartoe wetgeving aangekondigd. Onlangs is duidelijk geworden hoe dit eruit komt te zien.