Ondernemer/ZZP’er

Juridisch10

Adviseur Hoge Raad: KIA verdelen onder vennoten

Geplaatst op 24 februari 2020

De adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, vindt dat bij een investering door een samenwerkingsverband van ondernemers de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) onder de deelnemers in het samenwerkingsverband moet worden verdeeld. Dit blijkt uit een recent advies.

Algemeen6

20 november: deadline kleineondernemersregeling

Geplaatst op 12 november 2019

De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw gaat volgend jaar veranderen. Wilt u gebruik maken van de nieuwe regeling, dan moet u zich tijdig aanmelden bij de Belastingdienst.

Administratie1

Online een bv oprichten? Vanaf 1 augustus 2021

Geplaatst op 9 september 2019

Als u nu een bv wil oprichten, moet u naar de notaris. Vanaf 1 augustus 2021 zijn de Europese lidstaten verplicht om het oprichten van een bv ook online mogelijk te maken.

brexit

Deadline Brexit 31 oktober? Bereid u voor

Geplaatst op 9 september 2019

Heeft u als ondernemer de nodige stappen gezet om te anticiperen op een no-dealBrexit? Weet u welke gevolgen de Brexit voor uw bedrijf heeft? Wat kunt u doen?

Euro19

Zelfstandigenaftrek niet naar keuze toepassen?

Geplaatst op 16 juli 2019

Als u als ondernemer in de inkomstenbelasting voldoende uren in uw onderneming werkzaam bent, heeft u recht op de zelfstandigenaftrek. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat u hier niet naar keuze van af kunt zien, indien dit u beter uitkomt.

Geld-groeien

Recht op KIA bij investering buiten samenwerking?

Geplaatst op 16 juli 2019

Een belangrijke fiscale faciliteit voor het mkb is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De Hoge Raad heeft onlangs bepaald hoe de KIA moet worden berekend als een maat of vennoot, naast de investeringen door de maatschap of vof, ook nog zelf investeert.

Bedrijfsopvolging2

Ondernemersactiviteiten moeten aantoonbaar zijn

Geplaatst op 14 juni 2019

Als ondernemer heeft u in beginsel recht op tal van ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Dat u ondernemer bent, moet u wel aannemelijk kunnen maken, met name bij een geringe omzet.

Euro13

Recht op zelfstandigenaftrek bij weinig omzet?

Geplaatst op 12 maart 2019

De Belastingdienst heeft ondernemers met een omzet van minder dan € 5.000 een brief gestuurd inzake de zelfstandigenaftrek. Via de brief worden zij eraan herinnerd dat je voor het recht op deze fiscale aftrekpost aan een aantal voorwaarden moet voldoen.

Administratie1

Fiscale wijzigingen 2019 voor de ondernemer

Geplaatst op 24 januari 2019

Ook de Eerste Kamer heeft het Belastingplan voor volgend jaar goedgekeurd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor u als ondernemer?

De-factuur-LELAB

Klopt uw voorlopige aanslag 2018 nog?

Geplaatst op 24 januari 2019

Aan het begin van het nieuwe jaar zult u al meer zicht hebben op uw winstcijfers over 2018. Misschien is het zelfs tijd om uw voorlopige aanslag aan te passen.