Familiebedrijf

Hand-schudden3

Verhuur onderneming geen bedrijfsopvolging

Geplaatst op 11 september 2018

Bij vererving of schenking van een onderneming geldt een belangrijke faciliteit: de bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR of BOF). Deze regeling levert een zeer behoorlijke belastingbesparing op, dus er gelden strikte eisen. Eén ervan is dat er actief een bedrijf moet worden uitgeoefend.

Collegas

Meerwaardeclausule bij eigendomsoverdracht familiebedrijf

Geplaatst op 23 maart 2018

Heeft u een familiebedrijf en wilt u dit overdragen aan een van uw kinderen? Om uw kind op weg te helpen, wordt indien mogelijk, overgedragen tegen een lagere waarde dan de vrije verkoopwaarde van het bedrijf.

juridisch4

Voorkom discussie waardering ‘familie’maatschap na overlijden

Geplaatst op 23 maart 2018

Hoeveel een erfgenaam krijgt, hangt af de omvang van de nalatenschap. De nalatenschap bestaat uit de waarde van de goederen onmiddellijk na het overlijden. Het moment van overlijden is dus bepalend.

Bedrijfspand9

Vastgoed: beleggings- of ondernemingsvermogen?

Geplaatst op 12 januari 2018

Veel familiebedrijven in Nederland bezitten vastgoed. Dan gaat het om vastgoed voor het eigen familiebedrijf, en vaak ook om vastgoed dat 'ter belegging' wordt aangehouden.

de-factuur-lelab

Controleer de factuur van uw leverancier

Geplaatst op 27 juli 2017

Een factuur moet volgens de wet aan verschillende eisen voldoen. Voldoet een inkoopfactuur niet aan deze eisen, dan loopt u het risico dat de Belastingdienst uw aftrek weigert. Controleer daarom of de factuur aan de eisen voldoet.

Hand-schudden3

Krijgt u een (deel van een) onderneming geschonken?

Geplaatst op 8 juni 2017

Als een onderneming of een aanmerkelijk belang in een onderneming wordt geschonken, bestaat onder voorwaarden recht op een vrijstelling van schenkbelasting. Ook mag u rekening houden met het feit dat over de reserves in de onderneming nog inkomstenbelasting betaald moet worden. Hoe werkt dit per saldo uit?

Huwelijk3

Stapt u als ondernemer na 1 januari 2018 in het huwelijksbootje?

Geplaatst op 24 mei 2017

Let op de veranderingen in het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Je trouwt straks niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Door een wetswijziging betreffende de beperking gemeenschap die per 1 januari 2018 in werking treedt en alleen geldt voor huwelijken die gesloten worden na die datum. Wat gaat er veranderen en wat betekent dit voor u als ondernemer?

geld

Liquiditeitsprobleem vanwege uitbetaling vakantiegeld?

Geplaatst op 11 mei 2017

In mei of juni wordt traditioneel het vakantiegeld aan werknemers uitbetaald. Dit betekent een extra beslag op de liquiditeit van uw onderneming. Kunt u hierdoor uw belastingen tijdelijk niet betalen? Vraag dan kort telefonisch uitstel van betaling aan.