DGA

Hand-schudden3

Premie lijfrente bij FOR wel aftrekbaar voor Zvw

Geplaatst op 6 december 2018

Premies die betaald worden voor een lijfrente, zijn niet van invloed op de berekening van de premie Zorgverzekeringswet (Zvw). Staakt u uw bedrijf en koopt u een lijfrente die wordt verrekend met de fiscale oudedagsreserve, dan mag de lijfrentepremie wel in aftrek worden gebracht, aldus de Hoge Raad.

Geld (1)

Goochelen met leningen komt dga duur te staan

Geplaatst op 1 november 2018

Het kabinet wil het lenen bij de eigen bv sterk beperken en gaat daartoe in het voorjaar van 2019 een wetsvoorstel indienen. Dat betekent niet dat een dga nu nog onbeperkt zijn gang kan gaan. Het gegoochel met leningen kwam een dga onlangs flink duur te staan.

Vastgoed2

Zeer luxe woning toch ondernemingsvermogen

Geplaatst op 25 oktober 2018

Als een woning zowel zakelijk als privé gebruikt wordt, bent u in beginsel vrij de woning tot het privévermogen te rekenen of tot het ondernemingsvermogen. Maar geldt dat ook als het een zeer luxe woning betreft, of overheersen dan privémotieven?

Hand-schudden3

Pensioenverplichting in bv, hoeveel reserve is toegestaan?

Geplaatst op 22 oktober 2018

Onder bepaalde voorwaarden kan bij overlijden een aanmerkelijk belang in een bv geruisloos naar de erfgenamen worden doorgeschoven. Welke regels gelden er voor de waardering van een eventueel in de bv aanwezig pensioen?

Euro17

Dividendtaks blijft, bedrag wel naar ondernemers

Geplaatst op 22 oktober 2018

De afschaffing van de dividendbelasting gaat definitief niet door. In plaats hiervan worden er tal van andere maatregelen getroffen om het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren. Denk daarbij aan het verder verlagen van de Vpb, verlaging van werkgeverslasten op arbeid en een aanpassing in de dga-taks betreft eigenwoningschulden.

euro

Dga: in 2020 en 2021 stijgt tarief box 2

Geplaatst op 4 oktober 2018

Het Belastingplan 2019 bevat het voorstel het tarief van box 2, ook wel het aanmerkelijkbelangtarief genoemd, minder te verhogen dan in het regeerakkoord was aangekondigd. Dit als compensatie voor het feit dat het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten boven € 200.000 minder daalt.

Euro16

Dga-taks 2022: max 500.000 onbelast lenen

Geplaatst op 26 september 2018

Na 1 januari 2022 mag een dga nog maar € 500.000 onbelast lenen van zijn bv. Alle schuldvorderingen boven dit half miljoen worden vanaf die datum belast in box 2, dus als inkomen uit aanmerkelijk belang. Voor bestaande eigenwoningschulden zal een overgangsmaatregel worden getroffen. Dit staat in de aanbiedingsbrief van minister Hoekstra bij het Belastingplan 2019.

De-factuur-LELAB

Vennootschapsbelasting omlaag, box 2-tarief omhoog

Geplaatst op 26 september 2018

Zoals verwacht gaan de tarieven voor de vennootschapsbelasting (Vpb) vanaf volgend jaar omlaag. En dalen verder in 2020 en 2021. Het tarief in box 2 gaat juist omhoog, zij het minder dan aanvankelijk werd aangekondigd in het regeerakkoord.

Vinken

Checklist naheffingsaanslag btw

Geplaatst op 26 september 2018

De fiscus verstuurt regelmatig naheffingsaanslagen btw. Aangezien daarover vaak vragen worden gesteld, heeft de Belastingdienst op de site een checklist geplaatst.

AVG: Wat legt u vast in een verwerkersovereenkomst?

Geplaatst op 24 september 2018

Maakt u voor de verwerking van persoonsgegevens binnen uw bedrijf – bijvoorbeeld gegevens van klanten of medewerkers – gebruik van diensten van leveranciers die ook toegang hebben tot deze gegevens? Dan mag u uitsluitend een beroep doen op leveranciers die voldoen aan de vereiste technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen. En bij..
Verder lezen