Nieuws

Bedrijfsopvolging2

Uitbetaling heffingskortingen verder afgebouwd

Geplaatst op 11 februari 2019

Op de te betalen belasting over uw inkomen, mag u de heffingskortingen in aftrek brengen. Als u zelf te weinig belasting betaalt om deze heffingskortingen te kunnen verrekenen, krijgt u de niet-gebruikte heffingskortingen uitbetaald door de Belastingdienst. Deze mogelijkheid wordt de komende jaren afgebouwd.

euro-gift3

Hogere vrijstelling bij schenking bedrijf

Geplaatst op 11 februari 2019

Dit jaar zijn de meeste belastingbedragen weer gecorrigeerd voor de inflatie. Dit betekent dat ook de vrijstelling voor het erven en schenken van een onderneming is verhoogd.

Euro15

Bonus of loon, wat is wijsheid?

Geplaatst op 11 februari 2019

Goed personeel is schaars, ook in de transportbranche. Voor een goede werknemer wilt u dus best wat extra betalen. Dus extra loon erbij, of misschien een bonus? Wat zijn de voor- en nadelen?

Dokter1

De juiste rechtsvorm voor een medicus?

Geplaatst op 11 februari 2019

Als medicus kunt u uw beroep in diverse rechtsvormen uitoefenen. Welke kiest u en waar hangt dat van af?

Laptop14

Loonheffingennummer aanvragen nieuwe bv

Geplaatst op 11 februari 2019

Vanaf 1 januari 2019 moeten nieuwe bv's weer zelf een loonheffingennummer aanvragen. Vanaf 1 april 2018 ging het toekennen van dit nummer automatisch, maar de Belastingdienst heeft zijn werkwijze aangepast.

Vinken

Rapportageplicht energiebesparing ook voor uw bedrijf?

Geplaatst op 11 februari 2019

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektra of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruiken, zijn verplicht energiebesparende maatregelen te treffen. Daarnaast moeten ze vanaf dit jaar deze maatregelen ook rapporteren bij de RVO. De rapportage moet uiterlijk 1 juli binnen zijn.

Euro13

Let op: denk aan afrekening WKR

Geplaatst op 11 februari 2019

Uiterlijk in februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2018 plaats. Moet u eindheffing betalen in verband met de werkkostenregeling over dat jaar? Dan moet u dat uiterlijk aangeven in het eerste aangiftetijdvak van 2019.

Zwembad

Wijziging kantineforfait sportclubs

Geplaatst op 11 februari 2019

Vanwege de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019, is ook het kantineforfait voor sportclubs per dezelfde datum gewijzigd. Het forfait wordt verhoogd van 11,5% naar 13%.

Handen1

Werkkostenregeling per 2020 verruimd

Geplaatst op 11 februari 2019

Werkgevers mogen per 2020 meer uitgeven aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun personeel. De verruiming heeft de vorm van een verhoogd percentage van 1,7% tot een loonsom van € 400.000. Daarboven blijft het bestaande percentage van 1,2% gelden. Dit heeft staatssecretaris Snel bekend gemaakt.

brexit

Fiscaal overgangsrecht bij harde Brexit

Geplaatst op 11 februari 2019

Staatssecretaris Snel van Financiën vindt het wenselijk om met fiscaal overgangsrecht, anders dan de douanewetgeving, te komen als er op 29 maart sprake zal zijn van een harde Brexit. Een harde Brexit leidt namelijk direct tot een andere fiscale behandeling van bedrijven en burgers.