Nieuws

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans: de belangrijkste wijzigingen

Geplaatst op 26 juli 2018

In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht gegaan. Deze wet beoogde onder meer het ontslag voor werkgevers makkelijker te maken en werknemers eerder aan een vast dienstverband te helpen. Inmiddels is gebleken dat deze wet aanpassingen behoeft. Deze aanpassingen zijn verwerkt in het concept Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De aanpassingen zullen waarschijnlijk in 2020 in werking treden. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen.

Privacy6

AVG: wat is een persoonsgegeven en wat niet?

Geplaatst op 26 juli 2018

Wat is een persoonsgegeven en wat niet? En welke categorieën van persoonsgegevens zijn te onderscheiden? Dit is belangrijk om te kunnen weten of de strengere privacywet AVG wel of niet van toepassing is. De Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) die eind mei is ingegaan, is namelijk alleen van toepassing op de..
Verder lezen

Euro15

Bedragen loonkostenvoordeel jeugd-LIV

Geplaatst op 26 juli 2018

De bedragen inzake het gemiddelde uurloon waarbij de werkgever recht heeft op het jeugd-LIV (het lage inkomensvoordeel), zijn onlangs vastgesteld. De bedragen variëren, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

Rekenmachine1 (2)

Verhuur onderneming geen bedrijfsopvolging

Geplaatst op 26 juli 2018

Bij vererving of schenking van een onderneming geldt een belangrijke faciliteit: de bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR of BOF). Deze regeling levert een zeer behoorlijke belastingbesparing op, dus er gelden strikte eisen. Eén ervan is dat er actief een bedrijf moet worden uitgeoefend.

windmolen1

Per 2 oktober SDE+-subsidie duurzame energie

Geplaatst op 26 juli 2018

Er komt dit najaar opnieuw € 6 miljard aan subsidie beschikbaar voor projecten op het gebied van hernieuwbare, ofwel duurzame energie. U kunt deze SDE+-subsidie per 2 oktober aanvragen.

Auto2

Auto van de zaak na bedrijfsoverdracht

Geplaatst op 26 juli 2018

De meeste ondernemers beschikken over een auto van de zaak. Als u stopt met uw bedrijf, heeft dit ook gevolgen voor uw auto van de zaak.

Hand-schudden3

Vanaf 2020 compensatie transitievergoeding bij ziekte

Geplaatst op 26 juli 2018

Werkgevers krijgen vanaf 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers.

Auto15

Elektrische auto nog de moeite waard?

Geplaatst op 26 juli 2018

De meeste ondernemers en dga's rijden in een auto van de zaak. Elektrisch rijden is duurzaam en al jaren een optie, maar is het anno 2018 nog de moeite waard?

Euro17

Crisisheffing moet betaald ondanks correctie

Geplaatst op 19 juli 2018

Tijdens de economische crisis van 2012 en 2013, moest er over salarissen van meer dan € 150.000 extra belasting worden betaald. Deze kwam voor rekening van de werkgever. Of er netto- of brutoloonafspraken zijn gemaakt, is hiervoor niet van belang.

Internetbedrijf 033

Jacquet van predikant toch werkkleding

Geplaatst op 19 juli 2018

Als u in het kader van uw onderneming of werkzaamheid werkkleding draagt, zijn de kosten hiervan aftrekbaar van de winst. Maar welke outfits vallen hieronder? Een predikant had een jacquet nodig voor zijn werk. Is dat dan ook werkkleding?