Van Rooijen: voor ondernemers, door ondernemers!

Accountants die met u meedenken

Als geen ander weten wij wat het betekent om een onderneming te runnen. Onze jarenlange dienstverlening binnen het midden- en kleinbedrijf heeft veel ervaring opgeleverd. Wij weten waar de knelpunten liggen en lossen deze graag samen met u op. Lees meer

De blik gericht op de toekomst

Behaalde resulaten geven aan hoe uw bedrijf in het verleden heeft gepresteerd. Wij zetten dat keurig voor u op een rij. Feit blijft dat we aan het verleden niets kunnen veranderen. Met de toekomst ligt dat anders, die gaan we nog “maken”.

 

Lees meer

Service op maat

Wij denken graag met u mee; de service die wij bieden, is dan ook maatwerk. Afhankelijk van de expertise binnen uw onderneming, tijd en kosten die daarmee gemoeid zijn -dan wel beschikbaar zijn- kunnen we met elkaar bepalen welke werkzaamheden u zelf kunt verrichten.

Lees meer

De laatste ontwikkelingen

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 • Ex moet meewerken aan oplossing pensioen in eigen beheer

  04/12/2018
  Dga's mogen tegenwoordig geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen in hun bv. Voor de afwikkeling van het bestaande pensioen in eigen beheer is medewerking nodig van de (ex-)partner. In een geschil tussen ex-echtgenoten heeft de rechter onlangs beslist dat deze toestemming niet zomaar geweigerd kan worden.
  Lees verder
 • Onkostenvergoeding zakelijke reis van uw werknemer

  04/12/2018
  Als ambtenaren op dienstreis gaan, gelden er vaste bedragen als onkostenvergoeding. Deze bedragen zijn vastgesteld volgens het Reisbesluit. Deze bedragen mag u ook toepassen voor zakelijke reiskosten van werknemers binnen uw bedrijf.
  Lees verder
 • Geen schenkbelasting bij trouwen

  04/12/2018
  Als u gaat trouwen, huwelijkse voorwaarden overeenkomt of wijzigt, wordt in een aantal situaties geen schenkbelasting geheven.
  Lees verder
 • Betalingen aan vrijwilligers? Pas de voorwaarden goed toe!

  04/12/2018
  Veel verenigingen en stichtingen betalen hun vrijwilligers, zonder inhouding van loonheffingen. Blijkt achteraf dat de stichting of vereniging vennootschapsbelastingplichtig is, dan loopt de vereniging of stichting het risico op naheffingen omdat de vrijwilligersregeling in de loonbelasting ten onrechte is toegepast.
  Lees verder
 • Rijksbijdrage van invloed op aftrek btw?

  04/12/2018
  Voor het uitvoeren van bepaalde taken kunnen organisaties rijksbijdragen ontvangen. De vraag is of deze bijdragen van invloed zijn op de aftrek van btw, als de betreffende organisatie zowel vrijgestelde als belaste prestaties levert.
  Lees verder
 • Voorkom schade van werknemers. Wat zijn de risico’s?

  04/12/2018
  Hebt u personeel in dienst? Check eens of er risico voor het oplopen van schade bestaat. U en uw werknemer hebben daar beiden baat bij.
  Lees verder
 • Lijfrentepremie in aftrek op premie Zvw?

  04/12/2018
  De adviseur van de Hoge Raad vindt het onjuist dat betaalde lijfrentepremies niet in mindering komen op de verschuldigde premie voor de Zvw. Hierdoor worden zelfstandigen bij hun pensioenopbouw achtergesteld bij werknemers.
  Lees verder
 • Aftrek btw bij aan- en verkoop aandelen

  04/12/2018
  De (ver)koop van bedrijven zit in de lift. Regelmatig wordt een bedrijf aan- en verkocht via een (ver)koop van aandelen in bijvoorbeeld een bv die de onderneming exploiteert. Daar zijn vaak allerlei kosten aan verbonden, denk aan de kosten van een adviseur, een advocaat, bemiddelaar of notaris.
  Lees verder
 • Populariteit rechtsvorm LLP neemt toe

  03/23/2018
  In Nederland wordt steeds vaker een LLP opgericht als alternatieve rechtsvorm. De trend is vooral waarneembaar bij advocaten, tandartsen, fiscalisten en accountants, die zich normaal verenigen in maatschappen.
  Lees verder
 • Berekening KIA bij investering buiten samenwerkingsverband

  03/23/2018
  Als u investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u in beginsel recht op investeringsaftrek. Een belangrijke tegemoetkoming voor het midden- en kleinbedrijf, is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hoe wordt deze tegemoetkoming bepaald indien u buiten uw samenwerkingsverband om investeert?
  Lees verder