Van Rooijen: voor ondernemers, door ondernemers!

Accountants die met u meedenken

Als geen ander weten wij wat het betekent om een onderneming te runnen. Onze jarenlange dienstverlening binnen het midden- en kleinbedrijf heeft veel ervaring opgeleverd. Wij weten waar de knelpunten liggen en lossen deze graag samen met u op. Lees meer

De blik gericht op de toekomst

Behaalde resulaten geven aan hoe uw bedrijf in het verleden heeft gepresteerd. Wij zetten dat keurig voor u op een rij. Feit blijft dat we aan het verleden niets kunnen veranderen. Met de toekomst ligt dat anders, die gaan we nog “maken”.

 

Lees meer

Service op maat

Wij denken graag met u mee; de service die wij bieden, is dan ook maatwerk. Afhankelijk van de expertise binnen uw onderneming, tijd en kosten die daarmee gemoeid zijn -dan wel beschikbaar zijn- kunnen we met elkaar bepalen welke werkzaamheden u zelf kunt verrichten.

Lees meer

De laatste ontwikkelingen

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 • Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans: de belangrijkste wijzigingen

  07/26/2018
  In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht gegaan. Deze wet beoogde onder meer het ontslag voor werkgevers makkelijker te maken en werknemers eerder aan een vast dienstverband te helpen. Inmiddels is gebleken dat deze wet aanpassingen behoeft. Deze aanpassingen zijn verwerkt in het concept Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De aanpassingen zullen waarschijnlijk in 2020 in werking treden. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen.
  Lees verder
 • AVG: wat is een persoonsgegeven en wat niet?

  07/26/2018
  Wat is een persoonsgegeven en wat niet? En welke categorieën van persoonsgegevens zijn te onderscheiden? Dit is belangrijk om te kunnen weten of de strengere privacywet AVG wel of niet van toepassing is. De Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) die eind mei is ingegaan, is namelijk alleen van toepassing op de verwerking van gegevens van natuurlijke […]
  Lees verder
 • Bedragen loonkostenvoordeel jeugd-LIV

  07/26/2018
  De bedragen inzake het gemiddelde uurloon waarbij de werkgever recht heeft op het jeugd-LIV (het lage inkomensvoordeel), zijn onlangs vastgesteld. De bedragen variëren, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.
  Lees verder
 • Verhuur onderneming geen bedrijfsopvolging

  07/26/2018
  Bij vererving of schenking van een onderneming geldt een belangrijke faciliteit: de bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR of BOF). Deze regeling levert een zeer behoorlijke belastingbesparing op, dus er gelden strikte eisen. Eén ervan is dat er actief een bedrijf moet worden uitgeoefend.
  Lees verder
 • Per 2 oktober SDE+-subsidie duurzame energie

  07/26/2018
  Er komt dit najaar opnieuw € 6 miljard aan subsidie beschikbaar voor projecten op het gebied van hernieuwbare, ofwel duurzame energie. U kunt deze SDE+-subsidie per 2 oktober aanvragen.
  Lees verder
 • Auto van de zaak na bedrijfsoverdracht

  07/26/2018
  De meeste ondernemers beschikken over een auto van de zaak. Als u stopt met uw bedrijf, heeft dit ook gevolgen voor uw auto van de zaak.
  Lees verder
 • Vanaf 2020 compensatie transitievergoeding bij ziekte

  07/26/2018
  Werkgevers krijgen vanaf 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers.
  Lees verder
 • Elektrische auto nog de moeite waard?

  07/26/2018
  De meeste ondernemers en dga's rijden in een auto van de zaak. Elektrisch rijden is duurzaam en al jaren een optie, maar is het anno 2018 nog de moeite waard?
  Lees verder
 • Crisisheffing moet betaald ondanks correctie

  07/19/2018
  Tijdens de economische crisis van 2012 en 2013, moest er over salarissen van meer dan € 150.000 extra belasting worden betaald. Deze kwam voor rekening van de werkgever. Of er netto- of brutoloonafspraken zijn gemaakt, is hiervoor niet van belang.
  Lees verder
 • Jacquet van predikant toch werkkleding

  07/19/2018
  Als u in het kader van uw onderneming of werkzaamheid werkkleding draagt, zijn de kosten hiervan aftrekbaar van de winst. Maar welke outfits vallen hieronder? Een predikant had een jacquet nodig voor zijn werk. Is dat dan ook werkkleding?
  Lees verder